POGÓRZE PRZEMYSKIE

Przemyśl należy do grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Położone nad Sanem miasto urzeka bogactwem ponad tysiąca zabytków, niezapomnianym pejzażem i piękną architekturą. Burzliwa historia oraz bliskość dawnych polskich Kresów i ich wyjątkowa atmosfera powodują, że Przemyśl posiada tworzony przez stulecia specyficzny klimat i nazywany jest często „Małym Lwowem”. Wszystko to oraz dokonana w ostatnich latach rozbudowa obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych sprawia, że miasto pretenduje do roli głównego ośrodka turystycznego Podkarpacia. Przemyśl posiada również inne atuty, które podnoszą jego rangę i znaczenie. Jest siedzibą dwóch archidiecezji, posiada unikalne zabytki i muzea jest też miejscem jest ciekawych wydarzeń kulturalnych. Jedną z największych osobliwości i atrakcji tego miasta są pozostałości fortów Twierdzy Przemyśl, które w ostatnich latach są coraz bardziej dostępne dla turystów.

 

Warto zobaczyć: 

Samo zwiedzanie miasta z jego zabytkami i muzeami zajmuje kilka dni, dlatego trzeba się tu zatrzymać na dłużej.

Koniecznie trzeba zobaczyć Zamek królewski wybudowany za czasów króla Kazimierza Wielkiego na Wzgórzu Zamkowym. Na jego dziedzińcu są eksponowane relikty rotundy i palatium z XI wieku. Z tarasu przed zamkiem piękne panoramy miasta i okolicy.

Archikatedra rzymskokatolicka wybudowana w stylu gotyckim w XV i XVI wieku na miejscu jeszcze starszej świątyni romańskiej, której relikty są zachowane w podziemiach. Przebudowana w XVIII wieku w stylu barokowym. Przy archikatedrze pałac biskupi oraz dzwonnica o wysokości 71 metrów, charakterystyczny element panoramy Przemyśla i doskonały punkt widokowy.

Archikatedra greckokatolicka w dawnym kościele jezuitów w XVII wieku. W 1991 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał kościół grekokatolikom. We wnętrzu świątyni zabytkowy XVII-wieczny ikonostas.

Kościół franciszkanów wybudowany w XVIII wieku na miejscu gotyckiej świątyni łączy elementy późnego baroku i klasycyzmu.

Kościół i klasztor karmelitów z XVII. W okresie zaborów przekazany grekokatolikom. W ostatnich latach Karmelici przywrócili kościołowi i klasztorowi pierwotny wygląd.

Kościół reformatów z XVII wieku niegdyś w systemie  obronnym Bramy Lwowskiej.

Neogotycki Kościół i klasztor karmelitanek zbudowane w latach 1899-1900 jest najwyżej położoną świątynią na starówce.

Opactwo benedyktynek założone jeszcze w XVII wieku z późnobarokowym kościołem pw. św. Trójcy, położone w lewobrzeżnej części miasta, na Zasaniu.

Z nie sakralnych zabytków Przemyśla warto zwiedzić:

Wieżę Zegarową zbudowaną pierwotnie jako dzwonnica planowanej katedry greckokatolickiej. Przez 123 lata wieża była wykorzystywana przez strażaków jako strażnica ogniowa i punkt obserwacyjny. Obecnie mieści się tu unikalna ekspozycja Muzeum Dzwonów i Fajek. Na tarasie wieży roztacza się piękna panorama przemyskiej starówki.

W Rynku zachowała się większość starych XVII wiecznych jeszcze kamienic z oryginalnymi podcieniami. Przy ulicy Basztowej zachowały się spore fragmenty murów miejskich datowane na XVI wiek.

Warto odwiedzić również miejscowe muzea posiadające bezcenne zbiory: Muzeum Historii Miasta Przemyśla, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,  Muzeum Archidiecezjalne. 

Położony na wzgórzach Przemyśl posiada w kilku miejscach wspaniałe punkty widokowe: wieża przy archikatedrze, Wieża Zegarowa, baszta zamkowa, Kopiec Tatarski.

Do obowiązkowych punktów programu zwiedzania miasta należą forty dawnej Twierdzy Przemyśl.

 

Trasy i szlaki turystyczne

W mieście zbiegają się ważne trasy i szlaki turystyczne. Forty Twierdzy Przemyśl można zwiedzać pieszo lub rowerem co ułatwia “Forteczna Trasa Rowerowa” (znaki zielone) i turystyczny szlak pieszy (znaki czarne). Prowadzi łącznikowy szlak rowerowy R 63 PL „Śladami przygód dobrego wojaka Szwejka” (znaki czarne) mający początek w Jureczkowej. Od granicy państwowej w Medyce prowadzi do miasta pieszy szlak „Śladami przygód dobrego wojaka Szwejka” (znaki czarno-żółte). Docierają tu trzy turystyczne szlaki piesze Sanocko – Przemyski (znaki czerwone) i Dynów – Ustrzyki Dolne (znaki niebieskie) i Dynów – Przemyśl (znaki zielone). Przez Przemyśl prowadzi rowerowy „Szlak Umocnień Nadsańskich”(znaki czarne) prezentujący zabytki militarne II wojny światowej jakimi są pozostałości  tzw. „Linii Mołotowa”. Dla amatorów wypraw wodnych wytyczony jest szlak „Błękitny San”, który znakomicie nadaje się do wycieczek kajakowych.  Biegnie tu północna część rowerowego „Szlaku Ikon” poprowadzona z Ulucza, przez Pogórze Przemyskie na Roztocze (znaki niebieskie). Przemyśl znajduje się na trasie „Szlaku Chasydzkiego”. Znajduje się tu tzw. nowa synagoga, wzniesiona na początku XX w.; tzw. nowy cmentarz, założony na początku XIX w., największy cmentarz żydowski w województwie podkarpackim.

 

W okolicy… 

W Bolestraszycach, które są w praktyce dzielnicą Przemyśla znajduje się jedna z największych atrakcji Podkarpacia, Muzeum Przyrodnicze – Arboretum. Na powierzchni 25 ha obejrzeć można w warunkach uprawy ogrodowej bogatą kolekcję unikalnych, często zagrożonych wyginięciem roślin. Wszystko to w pięknej parkowej scenerii i w cieniu monumentalnego Fortu „San Rideau”.

Bliskość Bieszczadów, Karpat Wschodnich i Kresów sprawia, że Przemyśl jest doskonałym punktem wypadowym i początkiem wielu ciekawych tras. Ale i w bliższej okolicy nie brakuje atrakcji historycznych i przyrodniczych. Do najważniejszych zaliczyć trzeba Zamek w KrasiczynieKalwarię Pacławską, cerkiew obronną w Posadzie Rybotyckiej. To dodatkowe atuty miasta, które naprawdę zasługuje na to, aby nazwać je wyjątkowym.

Zaplanuj swoją podróż w Bieszczady!

 

Atrakcje i usługi z tego regionu:

Arłamów

Dzisiejszy Arłamów w żaden sposób nie przypomina już przedwojennej wsi. Dawnych mieszkańców stąd wysiedlono, zaś współcześnie znajduje się jedno z największych w Polsce, nowoczesne centrum rekreacyjno-konferencyjne. Pozostał także owiany mitami PRL-u, ośrodek wypoczynkowy dawnego Urzędu Rady Ministrów. Okolice zaś stwarzają idealne warunki do aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. ARŁAMÓW Nazwa wsi Arłamów ma pochodzić od ruskiego imienia…

Rybotycze

To dawne miasteczko położone w malowniczej dolinie Wiaru. Jedną z największych osobliwości kulturowych jest w okolicy najstarsza w Polsce cerkiew pobazyliańska pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. Rybotycze Dawne miasteczko położone w malowniczej dolinie Wiaru. Wokół nieprzebyte lasy i dzikie doliny. Wspaniały teren dla rowerzystów i do pieszych wędrówek.  Rybotycze – mimo, iż dawno…

Przemyśl

Przemyśl należy do grona najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Położone nad Sanem miasto urzeka  bogactwem ponad tysiąca zabytków, niezapomnianym pejzażem i piękną architekturą.  PRZEMYŚL Przemyśl położony jest niezwykle malowniczo nad Sanem i należy do grona najstarszych oraz najpiękniejszych polskich miast. Urzeka szczególnie bogactwem zabytków, których miasto posiada największą liczbę w całym województwie podkarpackim. Jest ponadto siedzibą dwóch…

Nozdrzec

Nozdrzec i najbliższa okolica stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny. Liczne walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz atrakcje turystyczne stanowią ogromny potencjał dla rozwoju tego regionu.    NOZDRZEC Wieś rozciąga się nad brzegami Sanu. W centrum widoczny jest dawny pałac Skrzyńskich. W okolicy liczne osobliwości przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz atrakcje turystyczne. Nozdrzec to wieś położona…

Krasiczyn

Krasiczyn miejscowość nad Sanem kilka kilometrów od Przemyśla o ciekawej historii, związanej głównie z jednym z najpiękniejszych renesansowych zamków w Polsce.    KRASICZYN Podziwiać tu można jeden z najpiękniejszych zamków szlacheckich Krasickich i Sapiehów. Odrestaurowany, zachwyca bogactwem architektury i unikalnymi ornamentami. Wokół znajduje się zabytkowy park dworski z drzewem życzeń. Krasiczyn to miejscowość położona nad Sanem,…

Kalwaria Pacławska

Kalwaria Pacławska to cały kompleks starej zabudowy bardzo cenny pod względem historycznym, architektonicznym i kulturowym.  KALWARIA PACŁAWSKA Perła architektury sakralnej Pogórza Przemyskiego z monumentalnym barokowym klasztorem oo. Franciszkanów. Centrum turystyki pielgrzymkowej z kompleksem dróżek pątniczych i wspaniałymi odpustami. Ze wzgórza klasztornego rozpościerają niecodzienne panoramy doliny Wiaru. Początki klasztoru, jak i osady Kalwaria Pacławska są…

Fredropol

Fredropol. Piękna okolica i liczne atrakcje krajobrazowe i kulturowe sprawiły, że oznakowano tu kilka ciekawych szlaków i tras turystycznych. Dużą ilość istniejących tu obiektów sakralnych ujęto w programie Szlaku Architektury Drewnianej. FREDROPOL Wieś położona na pogórzu przemyskim, otoczona niewielkimi widokowymi wzniesieniami i niekończącymi się polami. Widoki stąd rozciągają się aż po Ukrainę. W centrum znajduje…

Dynów

Dynów jest dogodnym punktem wypadowym na teren Pogórza. Ułatwiają to wyznakowane trasy turystyczne. Okolice Dynowa pełne są unikalnych zabytków i miejsc historycznych, jakich nie spotka się w innych częściach Polski. DYNÓW Miasteczko położone nad Sanem, posiadające jeszcze sporo uroku dawnej Galicji. W centrum podziwiać można okazały barokowy kościół z XVII w. Dobry punkt wypadowy…

Dubiecko

Miasteczko nad Sanem, położone przy starym trakcie handlowym z Przemyśla na Węgry. To tutaj urodził się Książę Poetów – Ignacy Krasicki czy jeden z największych awanturników Rzeczpospolitej – Stanisław Stadnicki zwany nie bez powodu „Diabłem Łańcuckim”.  DUBIECKO Dawne miasteczko położone w dolinie Sanu, pełne pamiątek przeszłości, z pozostałościami po dawnym zamku. Wokół wspaniały i niepowtarzalny krajobraz…

Dąbrówka Starzeńska

Wieś na prawym brzegu Sanu na południe od Dynowa. Dużą atrakcją wsi są malownicze ruiny zamku Stadnickich ulokowane na wyniosłej skarpie nad Sanem    DĄBRÓWKA STARZEŃSKA Miejscowość leżąca w malowniczej dolinie Sanu, z pozostałościami, okazałego niegdyś, zamku Stadnickich. Pozostał natomiast otaczający go park dworski. Piękne krajobrazy, oaza ciszy i spokoju. Okolica wymarzona dla rowerzystów, wędrówek…

Bircza

 Bircza, ze względu na swoje położenie jest dogodnym punktem wypadowym na szlaki Pogórza Przemyskiego. Zachował się w niej pałac, a dawny zamek Humnickich z I połowy XIX w. Jedną z największych osobliwości kulturowych jest w okolicy najstarsza w Polsce cerkiew pobazyliańska pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. BIRCZA Dawne miasteczko z galicyjskim klimatem, słynące…

Szlak rowerowy Śladami Szwejka

Rowerowy szlak dziedzictwa historycznego Śladami Szwejka R63. Główna trasa szlaku ma na terenie Polski około 105 km długości i prowadzi z Radoszyc do Krościenka. Pierwsza wojna światowa odcisnęła swoje piętno również w Bieszczadach. Jej pozostałości można spotkać w całym regionie. Linia kolejowa prowadząca z Budapesztu do Twierdzy Przemyśl, a w swoim zamyśle przeznaczona głównie dla zaopatrzenia wojska,…

„Śladami dawnych wsi pogranicza”

Na szlak składają się trzy trasy. Na nich podziwiać można wspaniałą przyrodę Pogórza Przemyskiego, Rezerwat „Chwaniów”  oraz prowadzącą wokół rezerwatu  „Na Opalonym”.  Szlak „Śladami dawnych wsi pogranicza” Na szlak składają się trzy trasy. Pierwsza z nich, historyczno-przyrodnicza o długości 35 km (kolor niebieski) prowadzi drogą o dobrej nawierzchni przez teren o bardzo małym zasiedleniu. Dzięki…

Ulucz

Ulucz to miejsce o bardzo starej metryce. Nad wsią, ukryta wśród lasów owianego legendą wzgórza Dębnik znajduje się jedna z największych osobliwości południowej Polski – stara cerkiew pobazyliańska. Ślady przenikania się Wschodu i Zachodu są tu obecne na każdym kroku. Niewielka wieś położona w dolinie Sanu u podnóża Gór Sanocko – Turczańskich, kilkanaście kilometrów na…

Niebieski szlak karpacki

Szlak ten na terenie naszego kraju składa się z 2 odcinków: sudeckiego i karpackiego. Odcinek karpacki ma długość około 160 km. Prowadzi z Białej koło Rzeszowa przez Wapielnicę (394 m n.p.m.) koło Przemyśla i Ustrzyki Górne w Bieszczadach do Grybowa koło Nowego Sącza. Składa się z trzech odcinków: rzeszowsko-przemyskiego (od Białej do Wapielnicy 394 m n.p.m. przez Dynów i Krasiczyn) o przebiegu z północnego zachodu…

Bolestraszyce

Miejscowość położona niedaleko Przemyśla z największym w Polsce arboretum, na terenie dawnej posiadłości rodziny Michałowskich w Bolestraszycach (w zachowanym dworze i otaczającym go parku tworzył wybitny malarz Piotr Michałowski). Bolestraszyce Na terenie dawnej posiadłości rodziny Michałowskich w Bolestraszycach (w zachowanym dworze i otaczającym go parku tworzył wybitny malarz Piotr Michałowski) znajduje się największe w południowo-wschodniej…

Twierdza Przemyśl

Twierdza Przemyśl jest położona na zewnętrznej krawędzi łuku Karpat w miejscu, gdzie San, opuszczając górzyste tereny, wypływa na równiny Podkarpacia (rozległej Kotliny Sandomierskiej). Obecnie Twierdza Przemyśl znajduje się na terytoriach: Polski (województwo podkarpackie, przeważająca część Twierdzy Przemyśl) i Ukrainy (niewielki fragment obejmujący sześć fortów pomocniczych grupy siedliskiej). Obszar Twierdzy wychodzi poza granice administracyjne miasta Przemyśla na tereny sąsiednich…

Szlak Nadsańskich Umocnień

Rowerowy „Szlak Nadsańskich Umocnień” biegnie przez Pogórze Bieszczadzkie wzdłuż Sanu, od Soliny, aż do Bachowa w okolicach Przemyśla. Największym i zarazem jedynym kompleksem umocnień radzieckich z okresu II wojny światowej na terenie Polski jest tzw. Linia Mołotowa, czyli pas sowieckich umocnień granicznych z lat 1940-41. Początek Linii Mołotowa i znaczna część bunkrów zlokalizowanych jest na…

Szlak wodny “Błękitny San”

Pierwszy odcinek tego szlaku, w górnym biegu rzeki, od Sianek do Procisnego można pokonać w ciągu jednego dnia. Płynąc tedy można podziwiać wspaniałą, nieskazitelną przyrodę Bieszczad. San uznawany jest za jedną z najpiękniejszych polskich rzek i mierzy ponad 450 kilometrów długości. W swoim górnym biegu, od źródła w Bieszczadach Zachodnich, po okolice Przemyśla, gdzie opuszcza…

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego zajmuje powierzchnię 61.862 ha w gminach: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasto Dynów. Obszar Parku obejmuje jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego Został utworzony w 1991 roku i rozciąga się na obszarach należących do gmin: Bircza, Dubiecko, Dynów, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl i miasto Dynów. Jego łączna powierzchnia…

Wojtkowa – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1910 roku, w ukraińskim stylu narodowym. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, zbudowana w 1910 roku, w ukraińskim stylu narodowym. Fundowana przez Stanisława Nowosielskiego, służyła również wiernym rzymskokatolickim, na życzenie fundatora. Po wojnie cerkiew zamieniono na magazyn nawozów sztucznych, a wyposażenie zostało spalone. Wierni rzymskokatoliccy…

Ulucz – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Najstarsza drewniana cerkiew w Polsce pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, zgodnie z tradycją i źródłami pisanymi zbudowana w latach  1510-17r.  Do schyłku lat 90. zakładano, że najstarszą, drewniana cerkwią w Polsce jest cerkiew w Uluczu pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, zgodnie z tradycją i źródłami pisanymi zbudowana została w latach 1510-1517. Przełomowe dla obiektu stały się badania dendrochronologiczne, które…

Rudawka – cerkiew pw. św. Sawy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Sawy zbudowana w XVIII wieku. Pierwotnie obiekt fundowano jako kościół rzymskokatolicki, który z czasem zaczął pełnić funkcję cerkwi, ze względu na większość liczebną wyznawców greckokatolickich.  Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Sawy. Zbudowana w XVIII wieku (w zależności od źródła podawane są różne daty jej powstania 1736 r. albo też 1797 r.). Pierwotnie…

Ropienka – drewniana kaplica grobowa Wierzbickich

Kaplica drewniana wzniesiona w 1893 roku, przez Jana i Amalię Wierzbickich jako grobowa. Drewniana kaplica (grobowa) została wzniesiona w 1893 roku, przez Jana i Amalię Wierzbickich. Jest to budowla zrębowa, oszalowana deskami, z zakrystią od strony wschodniej i kruchtą od zachodu. Na ścianach polichromia iluzjonistyczna. Wyposażenie wnętrza nie zachowało się. Kaplica stoi przy głównej drodze, w…

Rakowa – cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

Greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, wzniesiona w 1850 roku. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Greckokatolicka cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy, wzniesiona w 1850 roku, odnawiana w 1900 roku. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej została zamieniona na kościół rzymskokatolicki. Świątynia jest orientowana, drewniana, konstrukcji zrębowej. Zewnętrznie dwudzielna, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium.…

Posada Rybotycka – cerkiew pw. św. Onufrego

Dawna prawosławna, następnie greckokatolicka cerkiew klasztorna pw. św. Onufrego. Jest najstarszą w Polsce murowaną cerkwią obronną. Dawna prawosławna, następnie greckokatolicka cerkiew klasztorna pw. św. Onufrego jest najstarszą w Polsce murowaną cerkwią typu obronnego i została zbudowana w pierwszej połowie XV wieku. Usytuowana jest na naturalnym wzniesieniu terenu, na skraju wsi. Otoczona pozostałościami kamiennego muru obronnego.…

Piątkowa – cerkiew pw. św. Dymitra

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z 1732 r. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z 1732 r. – której generalny remont przeprowadzono w 1881 r. Uszkodzona w latach 1939 – 1945 została odbudowana w okresie 1958 – 1961 oraz w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecnie nieużytkowana. Budowana na zrąb, trójdzielna, orientowana. Nakryta trzema kopułami…

Paszowa – cerkiew pw. Soboru Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Soboru Bogurodzicy, pełniąca obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego parafii Wańkowa. Budowla pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Soboru Bogurodzicy, pełniąca obecnie funkcję kościoła rzymskokatolickiego parafii Wańkowa. Budowla pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Na początki XX wieku gruntownie ją wyremontowano. Funkcję świątyni unickiej przestała pełnić po…

Nowe Sady – cerkiew pw. św. Jerzego Męczennika

Murowana cerkiew pw. św. Jerzego Męczennika zbudowana została prawdopodobnie w 1655 r., przebudowana w 1836 r., oraz odnowiona w roku 1932. Kamienne mury wzmocniono trzema skarpami od północy i jedną od południa. Cerkiew jest typu jednoprzestrzennego, nawa i prezbiterium są jednakowej szerokości i umieszczone pod wspólnym dachem trójpołaciowym z sygnaturką w formie hełmu z latarnią. Wnętrze…

Nehrybka – cerkiew pw. św. Stefana

Murowana cerkiew greckokatolicka pw. św. Stefana, zbudowana w 1885 roku, spalona w 1914 r. a po wojnie odbudowana. Murowana cerkiew greckokatolicka p.w. św. Stefana, zbudowana w 1885 roku, spalona w 1914 r. po wojnie odbudowana. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej użytkowana przez kościół rzymskokatolicki. We wnętrzu grobowce fundatorów – rodziny Bielińskich, ostatnich właścicieli miejscowego majątku. Obok…

Młodowice – cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Poczęcia Bogurodzicy z 1923 r. Po wojnie nie użytkowana, w 1958 roku została przejęta przez kościół prawosławny. fot. Merlin (wikipedia.org), CC BY-SA 3.0 W latach 1993-97 przeprowadzono gruntowny remont obiektu. Świątynia jest trójdzielna, zrębowa, orientowana. Nad nawą baniasta kopuła na oktogonalnym tamburze. Nad pozostałymi częściami dachy kalenicowe, pobite blachą. Całość obiega daszek…

Malawa – cerkiew pw. św. Teodosija Pieczerskiego

Murowana cerkiew św. Teodosija Pieczerskiego, zbudowana w 1897 w miejscu wcześniejszej, drewnianej cerkwi, która istniała co najmniej do 1830. Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami…

Łuczyce – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Bogurodzicy, zbudowana w 1856 roku. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Wniebowstąpienia Bogurodzicy, zbudowana w 1856 roku. Po 1947 roku opuszczona, popadła w ruinę. W 1991 roku ponownie przejęta przez grekokatolików. W latach 1992-1994 została gruntownie odrestaurowana, wraz z drewnianą dzwonnicą. Świątynia jest pokryta dachem kalenicowym i pobita gontem. Współczesna dzwonnica cerkwi jest…

Lipa – cerkiew pw. św. Paraskewy

Drewniana cerkiew greckokatolicka zbudowana w 1830 roku, pw. św. Paraskewy, obecnie użytkowana przez kościół rzymskokatolicki, pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego.  Budowla jest orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana skośnie deskami. Na dole blaszany fartuch. Bryła zewnętrznie dwudzielna. Zakrystia ze skarbczykiem na piętrze, dobudowana od strony północnej.  Analogiczna zakrystia po drugiej stronie prezbiterium. Narteks przedzielony jest na dwie kondygnacje daszkiem…

Leszczyny – cerkiew pw. św. Mikołaja

Świątynię zbudowano w 1886 roku. Po wojnie służyła jako magazyn PGR. fot. Henryk Bielamowicz, CC BY 3.0 W 1990 roku przejęto ją na kościół rzymskokatolicki, dokonując remontu. Obiekt orientowany, zewnętrznie jednoprzestrzenny, z niewielkim przedsionkiem od zachodu. Całość pokryta kalenicowym dachem pobitym blachą, zwieńczonym wieżyczką sygnaturkową. Wyposażenie wnętrza nie zachowało się. Została tylko jedna ikona Bogurodzicy z Dzieciątkiem,…

Leszczowate – cerkiew pw. św. Paraskewii

Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy, zbudowana w 1922 roku, w miejscu starszej. Drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Paraskewy, zbudowana w 1922 roku, w miejscu starszej. Po wysiedleniu mieszkańców, przejęta przez wiernych rzymskokatolickich i użytkowana jako kościół do dziś. Jest to świątynia orientowana, konstrukcji zrębowej. Postawiona na rzucie krzyża łacińskiego, reprezentuje jeden z…

Kruhel Wielki – cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego

Zespół cerkiewny Wniebowstąpienia Pańskiego w Kruhelu Wielkim (pow. przemyski) wybudowany został przed 1630 r. W XVIII w. obiekt wzbogacono o drewnianą dzwonnicę.  Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią,…

Kotów – cerkiew pw. św. Anny

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Anny zbudowana była w 1923 w miejscu wcześniejszej cerkwi pod tym samym wezwaniem. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Anny została zbudowana w 1923 r., w miejscu wcześniejszej, pod tym samym wezwaniem. Cerkiew jest konstrukcji zrębowej, zbudowana na planie krzyża, z centralną kopułą na ośmiobocznym bębnie. Stanowi wariant narodowego stylu ukraińskiego.…

Kormanice – cerkiew pw. Soboru Bogurodzicy

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogurodzicy, pochodząca z lat 1923-1926, obecnie jest to kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP. fot. Qqerim, CC BY-SA 3.0 Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Soboru Bogurodzicy, pochodząca z lat 1923-1926, obecnie jest to kościół rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP. Postawiono ją na miejscu starszej, z 1772 roku. W 1947 roku przejął ją kościół rzymskokatolicki,…

Kopyśno – cerkiew pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny

Murowana cerkiew grekokatolicka, filialna pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny, zbudowana w 1821 roku. fot. Leszekm13, CC0 Murowana, filialna cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy, zbudowana w 1821 roku. Obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki. W 1923 roku przebudowano cerkiew, przedłużając budowlę ku zachodowi. Natrafiono wówczas na stary grób duchownego, pochowanego pod poprzednią, starszą cerkwią. Mógł to być władyka Michał Kopystyński…

Kłokowice – cerkiew pw. Opieki Matki Bożej

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, została zbudowana w latach 1856-1860. W latach 1947-1958 pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego, a w 1958 roku erygowano tu parafię prawosławną. fot. Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0 Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, została zbudowana w latach 1856-1860. W latach 1947-1958 pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego. W 1958…

Jawornik Ruski – cerkiew pw. św. Dymitra

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra powstała w 1882 r. Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra powstała w 1882 r., a w latach  60. XX wieku została wyremontowana. Obok znajduje się kościół rzymskokatolicki pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Do 2000 roku, czyli do czasu wybudowania nowego kościoła rzymskokatolickiego, cerkiew pełniła rolę kościoła, filia parafii…

Huwniki – cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – murowana, postawiona w 1825 roku w stylu klasycystycznym. Cerkiew greckokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. – filia parafii w Makowej. Murowana, postawiona w 1825 roku w stylu klasycystycznym, zewnętrznie jednoprzestrzenna. Zbudowana została jako rzymskokatolicka kaplica grobowa, dla rodziny Tyszkowskich, której członkowie spoczywają w katakumbach cerkwi. We wnętrzu zachowała się polichromia…

Forty Twierdzy Przemyśl

Twierdza Przemyśl to twierdza pierścieniowa złożona z dwóch pierścieni obronnych, położona na zewnętrznej krawędzi łuku Karpat. Twierdza Przemyśl to jedna z największych atrakcji regionu, nie tylko zresztą dla amatorów militariów, przemyski zespół fortyfikacji tworzył przecież jedną z największych twierdz Europy. Sukcesywnie odrestaurowywane obiekty stają się celem licznych turystów przybywających tu z kraju i z zagranicy. Dotarcie…

Zamek w Krasiczynie

Renesansowy zamek w Krasiczynie jest jednym z najpiękniejszych zamków w Europie, prezentuje architekturę renesansowo-manierystyczną. Renesansowy zamek w Krasiczynie położony jest przy trasie Przemyśl – Sanok. Jako jeden z najpiękniejszych zamków w Europie, prezentuje architekturę renesansowo-manierystyczną. Jego budowę rozpoczął Stanisław Krasicki w 1580 roku, natomiast zakończył ją rezydujący w Przemyślu syn – Marcin Krasicki – w 1631 r. przekształcając zamek w majestatyczną rezydencję…