Greenway Karpaty Wschodnie R61

Rowerowy szlak dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego Greenway Karpaty Wschodnie R61. Trasa prowadzi przez teren Polski, Słowacji i Ukrainy wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie.

Międzynarodowy szlak rowerowy R-61 „Greenway Karpaty Wschodnie” należy do europejskiej sieci szlaków dziedzictwa przyrodniczo–kulturowego, zwanych GREENWAYS. Jego trasa prowadzi przez teren Polski, Słowacji i Ukrainy wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Jego pokonanie daje możliwość poznania Karpat – ich historii, kultury, krajobrazów – podaną dosłownie w pigułce.

Pokonując na rowerze dystans około 300 km znajdziesz się na terenie 3 państw, przejedziesz przez 3 parki narodowe i kilka parków krajobrazowych, poznasz kulturę ludzi Karpat i ich dziedzictwo historyczne, pokonasz dwie karpackie przełęcze stanowiące przez wieki trakty handlowe, przez które przewożono wina, bursztyn i inne towary.

źródło: http://www.greenways.by

Na terenie Polski stanowi główną oś łączącą kilkanaście mniejszych pętli rowerowych sieci “Zielony Rower – Bieszczady” łączących najpiękniejsze zakątki Bieszczadów – atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Uzupełnieniem szlaków „Zielony Rower Bieszczady” są rowerowe szlaki „Extreme Bieszczady” (kolor czerwony) poprowadzone po drogach gruntowych, najczęściej grzbietami pasm górskich. Z reguły są one przejezdne w sezonie od kwietnia/maja do października, ale po obfitych opadach, klejąca się, bieszczadzka glina może skutecznie utrudnić jazdę i pozbawić przyjemności pokonywania terenu na rowerze.

Główny szlak Greenways R 61 oraz “Zielony Rower” prowadzi po drogach utwardzonych i jest praktycznie przejezdny przez cały rok. Również w zimie, gdyż drogi leśne tzw. stokówki wykorzystywane są przez leśników do zwożenia drewna z lasu.

Przebieg trasy szlaku R 61 „Greenway Karpaty Wschodnie” na terenie Polski: Granica Państwa (0,00 km) – Krościenko (3,4 km) – Brzegi Dolne (9,0 km) – Łodyna (12,1 km) –Wańkowa (22,5 km) – Olszanica (27,2 km) – Bezmiechowa (35,3 km) – Lesko (42,5 km) –Bóbrka (56,9 km) – Solina (60,2 km ) – Wołkowyja (72 km) – Bukowiec (75,7 km) – Dołżyca (90,3 km) – Cisna (93,2 km) – Roztoki Górne Granica Państwa (104,9 km).

Fot. Zalew w Wołkowyji

Na Słowacji szlak prowadzi z Roztok Górnych brzegiem sztucznego zbiornika wodnego Starina do Stakcina, skąd można dojechać do pobliskiej Sniny. Granicę słowacko–ukraińską przekracza się na przejściu granicznym Ubla – Małyj Biereznyj.

Po stronie ukraińskiej szlak prowadzi wzdłuż rzeki Uż na Przełęcz Użocką. Po drodze można podziwiać wybudowaną jeszcze za czasów Monarchii Austro – Węgierskiej linię kolejową wspinającą się serpentynami na przełęcz, pokonując liczne tunele i wiadukty.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.