Grób Hrabiny w Siankach

Groby Stroińskich w Siankach, dawnej wsi znajdującej się w dolinie górnego Sanu.

W dolinie górnego Sanu, na obszarze Bieszczadzkiego Parku Narodowego – niecałą godzinę marszu do źródeł rzeki San – znajduje się odnowiona kamienna kaplica cmentarna oraz groby dawnych właścicieli nieistniejącej już wsi Sianki – Klary i Franciszka Stroińskich. Miejsce to najczęściej nazywane jest Grobem hrabiny, a zupełnie legalnie można je odwiedzać dopiero od końca lat 80-tych XX wieku.

W czasach komunistycznych wyprawy te były ekscytujące i pełne emocji. Jeśli komuś udało się dotrzeć tu, nie będąc zatrzymanym przez patrol ówczesnych Wojsk Ochrony Pogranicza, to tradycją było odśpiewanie przy “Grobie Hrabiny” jakiegoś hymnu bojowego. Często śpiewano w kilka osób tak głośno, aby tym rozdrażnić strażników granicznych po stronie dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (teraz ukraińskiej). Obecnie do “Grobu Hrabiny” można dotrzeć wytyczoną przez park narodowy ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą.

Ta część Bieszczadów nazywana bywa także często bieszczadzkim workiem. Po stronie polskiej po dawnej wsi Sianki pozostał niewielki cmentarz o powierzchni około 6 arów oraz resztki kamiennej podmurówki pod drewnianą  cerkwią greckokatolicką pw. św. Stefana z 1831 roku. W latach 60-tych XIX wieku na terenie cmentarza wzniesiono murowaną kaplicę o wymiarach ok. 6 x 6 m oraz ułożono płyty nagrobne małżeństwa Stroińskich.

W latach 80-tych XX w. sprofanowano grób Stroińskich, odsunięto płyty nagrobne i częściowo uszkodzono nagrobek. Na początku lat 90-tych uporządkowano grób wraz z otoczeniem oraz przeprowadzono rekonstrukcję ścian i zadaszenia. Zaś w ostatnich latach przedłużono ścieżkę dydaktyczną do symbolicznych źródeł Sanu na granicy polsko-ukraińskiej.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.