Hłomcza

W Hłomczy odkryto pozostałości obozowiska łowców reniferów sprzed 14 tysięcy lat. Obecnie wieś zmienia swój charakter, stając się miejscem letniskowym i rekreacyjnym.  Działa tu duży ośrodek rybny będące dziś dużą atrakcją dla wędkarzy i turystów. Okolica jest też ostoją ptactwa wodnego i panują tu dobre warunki do jego obserwacji.

HŁOMCZA

Wieś w dolinie Sanu, otoczona wieńcem widokowych wzgórz. Pośród wiekowych drzew stoi urokliwa drewniana cerkiewka z ikonostasem. Okolica wymarzona do aktywnego wypoczynku pieszego i wodnego.

Hłomcza to niewielka wieś malowniczo położona nad Sanem, kilkanaście kilometrów na północ od Sanoka. Na tym terenie stwierdzono jedne z najstarszych śladów osadnictwa na Podkarpaciu. Odkryto tu pozostałości obozowiska łowców reniferów sprzed 14 tysięcy lat. Wieś istniała zapewne w czasach ruskich a jej rozwojowi sprzyjało położenie na dogodnym szlaku handlowym na Węgry oraz funkcjonowanie żup solnych. Od końca XIX wieku eksploatuje się tu ropę naftową. Obecnie wieś zmienia swój charakter, stając się miejscem letniskowym i rekreacyjnym.  Działa tu duży ośrodek rybny będący dziś dużą atrakcją dla wędkarzy i turystów. Okolica jest też ostoją ptactwa wodnego i panują tu dobre warunki do jego obserwacji. Spotykają się tu również okoliczni paralotniarze, wykorzystujący dobre warunki do lotów z okolicznych wzgórz.

Warto zobaczyć: we wsi zachowała się drewniana cerkiew parafialna pw. Soboru Bogarodzicy z 1859 r. Świątynia, wewnątrz której zachował się kompletny ikonostas, stoi na wyraźnie obronnym miejscu w otoczeniu wiekowych dębów. Obok cerkwi znajduje się murowana dzwonnica  z dzwonem z 1668 r. Z kolei przy drodze do Mrzygłodu usytuowana jest murowana kapliczka z I poł. XIX w.

Ikonostas cerkwi w Hłomczy

Turystyka:  Hłomcza leży na jednym z najsłynniejszych w Europie szlaku cerkwi i ikon a klimaty przenikania się Wschodu i Zachodu są tu obecne na każdym kroku. Szlaki turystyczne umożliwiają dotarcie do wszystkich najciekawszych miejsc. Prowadzi tu rowerowy „Szlak Ikon (znaki niebieskie) Dolina Sanu” oraz „Ulucz – Wola Wielka”, który ma swój początek w sąsiednim Mrzygłodzie i przez Pogórze Przemyskie biegnie aż na Roztocze, wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju. Na jego trasie zobaczyć można, obok pięknych krajobrazów, najstarsze i unikalne cerkwie w Polsce. Podobny tematyczne jest samochodowy Szlak Architektury Drewnianej Trasa Sanocko – Dynowska. Równie ciekawa tematycznie jest trasa rowerowego  – cześć południowa. Prezentuje on zabytki militarne II wojny światowej jakimi są pozostałości  tzw. „Linii Mołotowa”. Szlak rozpoczyna się w Solinie i prowadzi wzdłuż Sanu, aż do Przemyśla. Doliną Sanu prowadzi też rowerowy szlak  – odcinek sanocki. Tematycznie nawiązuje on do prozy Władysława Łozińskiego opisującego dzieje szlachty zamieszkującej tereny ziemi przemyskiej, sanockiej na przełomie XVI i XVII wieku. Dla amatorów wypraw wodnych wytyczono szlak  wodny „Błękitny San”, który znakomicie nadaje się do wypraw kajakowych. Liczne rozlokowane wzdłuż rzeki ośrodki wypoczynkowe i kempingi umożliwiają zaplanowanie spływu bez korzystania z namiotu. Szlak bierze swój początek kilka kilometrów poniżej źródeł Sanu a kończy się u ujścia Wisły.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.