II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

 • organizacje pozarządowe,
 • przedstawicieli grup nieformalnych,
 • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
 • mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

Termin: 29.10.2017 r.

Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych

(ul. 29 Listopada 19a)

Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 24.10.2017r. godz. 16:00.

 Podczas II BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:

 „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017”

„Najlepsza Inicjatywa Roku 2017”

Program II Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych

Ustrzyki Dolne – 29.10.2017 r.

1000 – 1100  Urządzanie stoisk poszczególnych NGO i grup nieformalnych

1100 – Otwarcie części zamkniętej – roboczej forum (dla NGO i grup nieformalnych)

1110  – 1120  Zapisy na poszczególne warsztaty

1120 – 1230  Zajęcia warsztatowe w grupach:

 • Oferta Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej oraz możliwości uzyskania wsparcia zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe jak i osoby fizyczne zainteresowane działalnością społeczną. – Robert Radwan – Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej
 •  Komunikacja społeczna – Dorota Mączka
 • Inicjatywa społeczna jako forma działania w swojej miejscowości? – Edyta Salnikow

1230 – 1330  Poczęstunek dla uczestników forum (dla NGO i grup nieformalnych) i organizatorów

1400  Uroczyste otwarcie części otwartej forum

1415 – 1445 Wykład inauguracyjny  „Wolontariat jest wśród nas – dobre praktyki akcji i działań wolontariackich z uwzględnieniem mechanizmów współpracy finansowej pomiędzy JST i NGO w zakresie pozyskania środków finansowych na ich realizację” – Paweł Werbowy – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

“Wręczenie nagrody Burmistrza Ustrzyk Dolnych dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej”

1445 – 1530 Panel dyskusyjny „Wolontariat szansą na rozwój osobisty i społeczny.”

z udziałem:

 • Bernadetta Szczypta – Dziennikarka Radia Rzeszów (moderator)
 • Bartosz Romowicz – Burmistrz Ustrzyk Dolnych, przedstawiciel samorządów bieszczadzkich
 • Bogusław Pyzocha – Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej
 • Rafał Tomków- Młodzieżowa Rada Gminy Ustrzyki Dolne
 • Edyta Salnikow – koordynator projektu FIO
 • Ryszarda Grządziel- przedstawicielka Klubu Seniora

1530   Poczęstunek dla zaproszonych gości

1540 – 1730 Prezentacje poszczególnych organizacji przy stoiskach.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach: „Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017” oraz „Najlepsza Inicjatywa Roku 2017”

1800 – Zakończenie forum

 • W trakcie trwania II BFOP – od godziny 15.00 funkcjonować będą punkty porad: księgowych (Grzegorz Mokrzycki, Monika Buchtalarz), prawnych (Marta Dubel – Uluszczak), coachingu – rozwoju organizacji (Monika Bulik)

A jak było w zeszłym roku i czego możemy się jeszcze spodziewać w obecnym?

To doskonała okazja, aby spotkać niezwykłych pasjonatów, którzy kochają Bieszczady:

“Coś” z malarstwa i przyrody…

Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Lotnictwa…

Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

To także czas w którym możesz poczuć smak zbliżających się świąt…

Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Tutaj spotkasz wiele… wiele innych przecudnych własnoręcznych pamiątek!

Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.