III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Lokalna Grupa Działania “Zielone Bieszczady” i  Fundacja Bieszczadzka wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
  • mieszkańców i turystów,

do czynnego udziału w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych.
Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie Ekonomia społeczna – jako szansa na zatrudnienie i reintegrację zawodową w oparciu o ścisłą współpracę środowiska lokalnego na przykładzie powstałych w tym roku pierwszych Przedsiębiorstw Społecznych.

Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych
Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Ponadto, III BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:
“Wolontariusz Roku 2018”

“Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018”
“Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu”. 

Dokumenty do pobrania TUTAJ

Gminna Rada Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych
Gminna Rada Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych

Zatem…

Termin: 14 października tj. niedziela
Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

Organizacja stoisk oraz panel szkoleniowo – warsztatowy dla organizacji biorących udział w wydarzeniu rozpoczyna się o  godzinie 11:00.

Oficjalne rozpoczęcie III BFOP godzina 14:00

Serdecznie zapraszamy!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.