Inicjatywy Fundacji Bieszczadzkiej

Działająca od 2003 roku w Ustrzykach Dolnych Fundacja Bieszczadzka to organizacja pozarządowa, lokalna organizacja grantodawcza i biuro podróży w jednym. To ostatnie, biuro Eko Podróży ZIELONY ROWER – Przedsiębiorstwo Społeczne, działające przy Fundacji Bieszczadzkiej, to licencjonowany organizator turystyki i pośrednik turystyczny.

Cele i działania

Celem Fundacji jest integracja oraz wspieranie działań organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych i lokalnych przedsiębiorców na rzecz zrównoważonego rozwoju Bieszczadów.
Ten cel Fundacja realizuje m.in. poprzez:

 • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej,
 • partnerskie wdrażanie opracowanych strategii rozwoju oraz wynikających z nich planów działania dla regionu bieszczadzkiego,
 • aktywizację społeczności lokalnych oraz zwiększanie ich wpływu na podejmowane decyzje w zakresie inwestycji i kierunków rozwoju Bieszczadów,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych regionu.
 • promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu,
 • prowadzenie wspólnych działań promocyjnych,
 • stworzenie systemu przepływu informacji i współpracy w regionie,
 • zabezpieczanie terenów cennych przyrodniczo i kulturowo.

Ekomuzea Karpackie

Ustrzycka Fundacja Bieszczadzka rozpoczęła od stycznia 2017 roku realizację projektu „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju”. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie służących zrównoważonemu rozwojowi działań społeczności lokalnych poprzez wykorzystanie potencjału istniejących i tworzonych w województwie podkarpackim ekomuzeów skupionych wokół programu Ekomuzea Karpackie.

Cel ten osiągnięty będzie poprzez realizację 14 inicjatyw zlokalizowanych wokół 5 z 7 funkcjonujących ekomuzeów oraz 5 planowanych ekomuzeów na obszarze województwa podkarpackiego.

Działania realizowane w projekcie posłużą:

 • zaangażowaniu mieszkańców do działań na rzecz dobra wspólnego;
 • aktywizacji współpracy społeczności lokalnych, samorządów i innych instytucji publicznych;
 • edukacji ekologicznej oraz wspieraniu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
 • wzmacnianiu lokalnej tożsamości regionalnej, lokalnej i kulturowej;
 • ochronie zasobów naturalnych i kulturowych;
 • rozwojowi ekonomicznemu regionu w oparciu o idee zielonej turystyki oraz ekonomii społecznej.

Wszystkie 14 poniższych inicjatyw realizowane są na obszarze województwa podkarpackiego, na obszarze dwóch powiatów oraz czterech gmin. Powiat bieszczadzki – gminy: Czarna (1 inicjatywa), Lutowiska (7 inicjatyw), Ustrzyki Dolne (4 inicjatywy). Powiat leski – gmina Olszanica (2 inicjatywy).

Inicjatywy Fundacji Bieszczadzkiej:

Do tej pory zrealizowano 12 projektowych inicjatyw. Są to:

 • Botaniczny Plac Zabaw w Zatwarnicy,
 • Arboretum Przyszkolne w Lutowiskach,
 • Owadzie Śródmieście – makieta układu urbanistycznego XIX wiecznych rynków miasteczka Lutowiska w formie osiedla dla owadów,
 • Czatownia pod Otrytem – punkt obserwacji zwierząt w Lutowiskach,
 • Ogród Żywych Płotów – pokazowa uprawa żywopłotów opartych na rodzimych gatunkach krzewów i drzew,
 • AstroArboretum w Stuposianach,
 • Edukacyjna Ścieżka Przyrodnicza do rezerwatu „Cisy w Serednicy”,
 • “Magia ziół” – ogród edukacyjno-zielarski w Jałowem,
 • Ścieżka przyrodnicza “U Źródeł Strwiąża”,
 • Zielony Zakątek nad Wiarem,
 • Odnowa ogrodu botanicznego w Orelcu,
 • EkoKlasa pod Tatarskim Kurhanem w Stefkowej.

Aktualnie trwają  prace przy dwóch ostatnich inicjatywach, są to:

 • Owocowej Aleja – aleja rodzimych drzew owocowych nad kirkutem w Lutowiskach
 • Kraina Lipecka z siodła i na oklep

Projekt „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju realizowany jest przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”.

Powstałe w ramach projektu obiekty i  ścieżki przyrodnicze wzbogacą ofertę turystyczną i edukacyjną Bieszczadów.

W ramach projektu realizatorzy wszystkich inicjatyw zorganizują po 1 Dniu Otwartym swojej inicjatywy. Będzie to okazja do oficjalnego otwarcia powstałych obiektów ekologiczno-przyrodniczych i ich promocji. W końcowej części realizacji projektu powstanie też wspólne wydawnictwo prezentujące wszystkie inicjatywy, w formie kalendarza ściennego.

Projekt „Ekomuzea Karpackie – Partnerstwo dla Ekorozwoju realizowany jest przez Fundację Bieszczadzką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju”.

 

Szczegóły dotyczące poszczególnych inicjatyw już wkrótce 🙂

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.