PROPOZYCJA NR 41
Bieszczadzki Kalendarz Zima Zygmunt Krasowski
Zygmunt Krasowski