Kalnica k/Baligrodu

Kalnica to prawie niezamieszkana i dzika dolina pełna niespodzianek i osobliwości przyrodniczych. Idealny teren dla rekreacji i poszukiwaczy ciszy i spokoju. Szczególnie przyjazny rowerom.

Kalnica koło Baligrodu

Słabo zamieszkana wieś, w której w okresie powojennym działało państwowe gospodarstwo rolne. Idealny teren dla rekreacji, poszukiwania ciszy i spokoju, oprócz tego szczególnie przyjazne dla turystyki rowerowej.

Kalnica to nazwa miejscowości, która pochodzi prawdopodobnie od mętnej (kalnej) wody przepływającego przez nią strumienia. Założono ją przed 1483 r. w dobrach rodziny Tarnawskich.

W latach 1836-1839 wieś dzierżawił wybitny pisarz, geograf i krajoznawca Wincenty Pol. Sporo wysiłku włożył wówczas w poprawę warunków bytowych i podniesienie poziomu umysłowego mieszkańców. W Kalnicy napisał niektóre ze swoich prac, w których opisywał życie miejscowych górali, tu także powstała powieść „Mohort”.

Po II wojnie światowej wieś uległa całkowitemu zniszczeniu.

Warto zobaczyć: pozostałości po dawnym dworze, w którym mieszkał W. Pol, z którego zachowały się jedynie stare jesiony, które niegdyś otaczały zabudowania dworskie. Na miejscu drewnianej cerkwi z 1871 r. pozostał urokliwy cmentarz, otoczony kamiennym murkiem.

Turystyka: z Kalnicy można wybrać się pieszo w rozległy masyw Chryszczatej (997 m), początkowo drogą w górę doliny, aby następnie trafić na szlak niebieski.

Cyklistom warto polecić szlak “Zielony Rower 2A Baligród – Rabe” (znaki niebieskie), prowadzący przez Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy, następnie prowadzi u podnóża masywu Chryszczatej, zaś w dolinie potoku Rabskiego przechodzi obok niespotykane w innych częściach Polski złóż wód mineralnych z zawartością arsenu oraz rezerwat „Gołoborze”.

W okolicy: warte polecenia są ścieżki przyrodniczo-spacerowe wyznaczone przez leśników, m.in. przez rezerwat przyrody “Gołoborze”, chroniący naturalne rumowisko skalne. Można również udać się ścieżką przyrodniczo-geologiczną, która prowadzi do 80-metrowej odkrywki fliszu karpackiego i nadal czynnego kamieniołomu.

Oprócz tego jadąc w stronę Jabłonek warto przejść się ścieżką przyrodniczą, która prowadzi do największej jodły w Polsce – “Lasumiła”. Poszukiwaczy śladów dawnej kultury Łemków i Bojków zaciekawią na pewno doliny dawnych wsi (Łopienka, Kiełczawa, Choceń, Żernica), gdzie stare cerkwiska, cmentarze, drzewa owocowe, studnie, piwnice i kapliczki są wymownymi świadkami historii.

W sąsiednim Baligrodzie, dawnym miasteczku rodu Balów, można zobaczyć największą murowaną cerkiew w Bieszczadach, cmentarz żydowski oraz pamiątkowe pomniki wojenne.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.