Kalwaria Pacławska

Kalwaria Pacławska to cały kompleks starej zabudowy bardzo cenny pod względem historycznym, architektonicznym i kulturowym. 

KALWARIA PACŁAWSKA

Perła architektury sakralnej Pogórza Przemyskiego z monumentalnym barokowym klasztorem oo. Franciszkanów. Centrum turystyki pielgrzymkowej z kompleksem dróżek pątniczych i wspaniałymi odpustami. Ze wzgórza klasztornego rozpościerają niecodzienne panoramy doliny Wiaru.

Początki klasztoru, jak i osady Kalwaria Pacławska są związane z osobą Andrzeja Maksymiliana Fredry. Z powstaniem Kalwarii związana jest legenda, która mówi iż A. M. Fredro podczas polowania zapuścił się w głąb okolicznych lasów w pogoni za jeleniem i w miejscu, gdzie dziś stoi kościół, miał ujrzeć między rogami tegoż jelenia jaśniejący krzyż. To wydarzenie uznał za znak i skłoniło go do ufundowania w tym miejscu klasztoru i założenia kalwarii, na wzór jerozolimskiej drogi krzyżowej. Dodatkowym atutem tego miejsca mogła też być funkcja obronna, z uwagi na położenie na wzgórzu. Na początku  osada nazywała się Słoboda, w późniejszym czasie nazwano ją Kolonią Fredrów lub także Miasteczkiem Fredrów. Z czasem przyjęła się współczesna nazwa – Kalwaria Pacławska. W 1665 roku wybudowano drewniany kościół i klasztor, do którego Fredro chciał sprowadzić zakonników. Podejmował rozmowy z różnymi zakonami: dominikańskim, reformackim, jezuickim. Dopiero franciszkanie odpowiedzieli na postawione przez niego warunki i w 1668 roku przyjęli propozycję założenia wspólnoty. Zasadniczym celem fundacji kalwarii było upowszechnianie kultu Męki Pańskiej i właśnie ich rozważaniu poświęcone było pierwsze 28 kaplic wybudowanych przez Fredrę. Drugim ważnym fundatorem Kalwarii był Szczepan Józef Dwernicki, wybudowano wówczas nowy murowany kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego oraz 20 kaplic, zarówno murowanych jak i drewnianych.

Obecnie na dróżkach znajduje się 41 kaplic kalwaryjskich, w tym 35 murowanych i 6 drewnianych oraz drewniany krzyż. W dolinie rzeki Wiar granice tzw. Doliny Jozafata wytyczają trzy kamienne słupy. Burzliwe dzieje Kalwarii: liczne pożary, grabieże, napady i wojny spowodowały, iż do naszych czasów zachowało się niewiele przedmiotów ruchomych pochodzących od samych fundatorów. Przy Kalwarii funkcjonowała niegdyś szkoła i czytelnia ludowa; w klasztorze prowadzono działalność oświatową dla parafian: odczyty wieczornice, przedstawienia teatralne, wyświetlania obrazów, np. z okazji rocznic patriotycznych; dla młodzieży funkcjonowało zaoczne studium dla klas V, VI i VII. Sanktuarium kalwaryjskie to miejsce, w którym wraz z kultem Męki Pańskiej w klasztornym kościele czcią otoczony jest cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Warto zobaczyć: dzisiejsza Kalwaria Pacławska to kompleks zabudowy bardzo cenny pod względem historycznym, architektonicznym i kulturowym. Klasztor funkcjonuje w otoczeniu wsi, która zachowała w znacznym stopniu dawną architekturę. Całość oplata sieć ścieżek pątniczych, turystycznych i spacerowych. Wszystko to sprawia, że jest to miejsce wyjątkowe zarówno dla pielgrzymów jak i dla turystów.

Turystyka: wytyczono tu pieszy szlak turystyczny (znaki niebieskie), który prowadzi z Bieszczadów przez Góry Sanocko-Turczańskie i dalej do Przemyśla oraz łącznikowy szlak R 63 PL „Śladami przygód dobrego wojaka Szwejka” (znaki czarne) z Jureczkowej do Przemyśla. Do Kalwarii prowadzi także nieoznakowany Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II.

W okolicy: Kalwaria znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego a jej bezpośrednie sąsiedztwo stanowi rezerwat przyrody „Kalwaria Pacławska”. Cała okolica posiada duże walory widokowe i przyrodnicze. W okolicy nie brak unikatowych zabytków, jak liczne cerkiewki i kościółki – w tym najstarsza cerkiew w Polsce w Posadzie Rybotyckiej.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.