Kłokowice – cerkiew pw. Opieki Matki Bożej

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, została zbudowana w latach 1856-1860. W latach 1947-1958 pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego, a w 1958 roku erygowano tu parafię prawosławną.


fot. Honza Groh (Jagro), CC BY-SA 3.0

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Matki Bożej, została zbudowana w latach 1856-1860. W latach 1947-1958 pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego. W 1958 roku erygowano tu parafię prawosławną. Obecnie jest to nadal świątynia prawosławna pw. św. Anny. Remontów dokonano w latach 1972-73 oraz 1990-98 (konserwacja polichromii i ikonostasu). Świątynia jest trójdzielna, zrębowa, orientowana, Pokryta dachami kalenicowymi, pobitymi blachą. Całość wieńczy cebulasta wieżyczka. We wnętrzu jest polichromia figuralna. Na parapecie chóru  widnieje data budowy świątyni – 1856 r. Wewnątrz jest dobrze zachowany i kompletny ikonostas z okresu budowy cerkwi. W prezbiterium ołtarz z ikoną Bogurodzicy Pokorow. Obok znajduje się drewniana dzwonnica z drugiej połowy XIX wieku.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

Klucze na plebanii nieopodal cerkwi.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.