Konkurs “DZIAŁAJ LOKALNIE X – 2018” ogłoszony!

Fundacja Bieszczadzka – Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza kolejną edycję Programu “Działaj Lokalnie”. Wnioski do “Działaj Lokalnie X-2018” należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie:

www.dzialajlokalnie.pl

i

www.fundacjabieszczadzka.org

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie – 2018” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 8 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne i Tyrawa Wołoska.

Będzie można ubiegać się o dotację do 6000 zł.

Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy).

Dotowane projekty będzie można realizować od 1 czerwca  do 31 grudnia 2018 roku.

Termin naboru wniosków:

01.04 – 30.04.2018 r.

Terminy spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących programu „Działaj Lokalnie X-2018”:

Olszanica – 05.04.2018 (czwartek), godz.14.00

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z terenów gmin: Komańcza, Baligród, Tyrawa Wołoska i Olszanica –  sala obrad w Urzędzie Gminy Olszanica (godz. 14.00).

Ustrzyki Dolne – 06.04.2018 (piątek), godz.14.00

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Czarna, Lutowiska – siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala konferencyjna), Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz. 14.00.

Dodatkowych  informacji  na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X- 2018” można uzyskać: w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. 1 Maja 16, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod numerem kom. 881 537 554.

REGULAMIN: Regulamin “Działaj  Lokalnie” 2018

Zgłoszenia na spotkania informacyjno-szkoleniowe przyjmujemy pod nr tel. 881 537 554 lub mailowo: biuro@fundacja.bieszczady.pl

 

Obowiązkowo w szkoleniu muszą wziąć udział organizacje lub grupy nieformalne, które po raz pierwszy wnioskują do programu Działaj Lokalnie!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.