Konkurs kulinarny “Kuchnia Bojka”

Dzień dobry!

Jakie macie plany na drugi weekend czerwca? Długi spacer w góry, kąpiel nad jeziorem solińskim, a może… tym razem coś innego? Jeśli chcecie zasmakować prawdziwej kuchni bojkowskiej, to 10 czerwca w Michniowcu będziecie mieli taką możliwość.

O godzinie 13:00, na tamtejszym festynie, rozstrzygnięty zostanie konkurs “Kuchnia Bojka” i dobrego, tradycyjnego jedzenia na pewno nie zabraknie 🙂

Regulamin dla chętnych grup kucharzy poniżej.

Dębowa Gazdówka
Dębowa Gazdówka

Regulamin konkursu kulinarnego “Kuchnia Bojka”

“Informacje wstępne:
Celem konkursu jest przywołanie dawnych tradycji kulinarnych regionu dawniej zamieszkiwanego przez Bojków, a w szczególności wykazanie się umiejętnością wykorzystania w potrawach roślin dziko rosnących z terenów bieszczadzkich.
1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych.
2. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Wołanie przestrzeni – o nieistniejącej krainie” finansowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
3. W konkursie mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia nieformalne (min. 3 osoby), uczniowie oraz wszelkie organizacje o charakterze niekomercyjnym z terenu powiatu bieszczadzkiego.
4. Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni bądź posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.
5. Uczestnicy biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację przepisów wykorzystanych w potrawach konkursowych oraz swoich wizerunków.
6. Konkurs odbędzie się 10 czerwca o godz. 13.00 – 14.30 przy świetlicy wiejskiej w Michniowcu.
7. Organizator nie refunduje kosztów dojazdu.
8. Organizator zapewnia wsparcie finansowe na pokrycie kosztów produktów i składników do wysokości 917 zł (po przedstawieniu dowodów zakupu/faktur wystawionych na dane Powiatu Bieszczadzkiego) dla kół i grup zgłoszonych do konkursu. Pieniądze mogą być przeznaczone wyłącznie na składniki i produkty, które będą używane do przygotowania potraw konkursowych, oraz na jednorazową zastawę stołową przeznaczoną dla gości festynu kulinarnego.
9. Organizator nie zapewnia wyposażenia stanowisk konkursowych.
10. Zgłoszenia na konkurs przyjmowane są pod adresem promocja@bieszczadzki.pl lub telefonicznie 134712514 lub 134712511.
11. Zasady konkursu:
a) Każda z drużyn musi przygotować trzy dania regionalne (danie ciepłe, zimne oraz deser);
b) Każde z dań konkursowych musi zawierać minimum 150 porcji;
c) Każde danie konkursowe musi zawierać co najmniej jedną roślinę dziko rosnącą na terenie Bieszczad. Potrawy nieuwzględniające tego warunku spowodują dyskwalifikację całej drużyny;
d) Uczestnicy konkursu mogą wstępnie przygotować dania wcześniej;
e) Dodatkowe punkty w konkursie przyznawane będą za gotowanie na „żywym” ogniu (na miejscu dostępne będą ogniska do dyspozycji uczestników konkursu).
f) Każda drużyna będzie oznaczona osobnym znakiem graficznym i/lub kolorem;
g) Głosowanie na zwycięzców odbywać się będzie od 13.00-14.30;
h) Głosować będą wszyscy uczestnicy festynu kulinarnego. W razie uzyskania równej liczby głosów decydujący głos ma komisja konkursowa;
i) Głosować można wyłącznie na całe koło lub grupę nieformalną, nie ma możliwości głosowania na wybraną potrawę.
12. Organizatorzy zapewniają nagrody rzeczowe dla zwycięzców (1, 2 i 3 miejsce) oraz dwa wyróżnienia.
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi ok. godz. 15.00.
14. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian w regulaminie.

Urząd Gminy w Czarnej” [czarna.pl]
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.