Krościenko

Okolice Krościenka to prawdziwe zagłębie pszczelarskie, niemal w każdej dolince funkcjonują pasieki z wyśmienitym bieszczadzkim miodem. Miejscowi bartnicy mają też swoje „Święto Miodu” w lipcu, na którym prezentują swoje produkty. W nieodległej dolinie Stebnika napotkać można wiele unikatowych i chronionych zwierząt: orła przedniego, orlika krzykliwego, salamandrę plamistą.

KROŚCIENKO

Wieś niegdyś wielokulturowa, czego ślady znajdujemy tu na każdym kroku, położona w dolinie Strwiąża. Dziś prawdziwa brama do Lwowa i na Kresy.

Pierwsza wzmianka o Krościenku pochodzi z 1464 r. W XIX wieku, szczególnie po wybudowaniu linii kolejowej, Krościenko było jedną z najbogatszych osad w okolicy, lokalnym centrum gospodarczym i handlowym. Była to wówczas wieś wielokulturowa, którą zamieszkiwali Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Niemcy (kolonia Obersdorf), a po 1951 r. emigranci greccy, którzy znaleźli schronienie w Polsce po upadku komunistycznego powstania w Grecji. W przeszłości funkcjonowała tu huta szkła, kopalnia ropy, tartaki.

Warto zobaczyć: najciekawszym obiektem we wsi jest dawna cerkiew parafialna p.w. Narodzenia NMP z 1791 r., obecnie kościół parafialny, obok której znajduje się drewniana dzwonnica z XIX w. Pamiątką przeszłości są zachowane tu cmentarze: grecki, greckokatolicki i pozostałości cmentarza ewangelickiego, pomnik greckiego komunisty Nikosa Belojannisa w centrum miejscowości a przy drodze do Ustrzyk Dolnych widoczne resztki fundamentów kościoła rzymskokatolickiego oraz pomnik Powstania Listopadowego.

Okolice Krościenka to prawdziwe zagłębie pszczelarskie, niemal w każdej dolince funkcjonują pasieki z wyśmienitym bieszczadzkim miodem. Miejscowi bartnicy prezentują swoje produkty w czasie swojego „Święta Miodu”, które odbywa się w lipcu.

Turystyka: przez wieś przebiega kilka ciekawych szlaków i tras turystycznych, jak: międzynarodowy szlak rowerowy „Greenways Karpaty Wschodnie Zielony Rower R-61” oraz Zielony Rower 7A Ustrzyki Dolne. Trasa drugiego wiedzie wokół Ustrzyk Dolnych po drogach utwardzonych o różnej nawierzchni, można na niej znaleźć ciekawe zabytki drewnianej architektury sakralnej m.in cerkwie w Równi, Hoszowie, Krościenku, Liskowatem. Kolejnym jest rowerowy „Szlak Ikon – Wokół Chwaniowa” (znaki czerwone), na którym także podziwiać można drewniane cerkwie czy „Szlak Architektury Drewnianej” prowadzący z Leska w okolice Ustrzyk Dolnych. Funkcjonuje tu przejście graniczne Krościenko-Smolnica. Należy jednak pamiętać o paszporcie, gdyż Ukraina nie należy do Unii Europejskiej i obowiązuje standardowa kontrola paszportowa.

W okolicy: w dolinie potoku Stebnik znajduje się leśny rezerwat przyrody „Na Oratyku”, w którym ochronie podlega buczyna karpacka oraz liczne gatunki rzadkich i chronionych roślin.

Ciekawym epizodem w historii wsi jest pobyt emigrantów z Grecji. Pod koniec lat 40. XX wieku stłumiono tam ostatecznie komunistyczną rewoltę w konsekwencji czego kilkadziesiąt tysięcy partyzantów musiało uciekać za granicę, szukając schronienia w krajach demoludów. Do Polski trafiło do 1950 roku ok. 14.000 Greków i Macedończyków. Z tej liczby ok. 3000 osób osiedlono w latach 1953-1956 właśnie w Krościenku a także w sąsiednich wsiach Liskowatem i Trzciańcu. Na ich potrzeby ówczesne władze utworzyły spółdzielnię produkcyjną „Nowe Życie”. W „greckim” Krościenku funkcjonował dom kultury, kino (w budynku cerkwi), działały zespoły, będące wówczas sporą atrakcją. Miejscowi podziwiali też niecodzienne imiona nadawane dzieciom jak: Parys, Achilles, Christos, Penelopa, Elefteria, Chariklia. Po upadku w Grecji dyktatury „czarnych pułkowników” w 1974 r. i ogłoszeniu amnestii Polskę opuściło ponad 5,5 tys. osób, które powróciły do Grecji,. Dalsze powroty miały miejsce w latach 80., a dziś w Bieszczadach żyje już zaledwie kilkanaście rodzin greckich.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.