Łukowe

Łukowe – położone w przepięknej kotlinie potoku Kalniczka. Ostatnimi laty Łukowe słynie z hodowli koni i działalności dużego ośrodka jeździeckiego.

 

ŁUKOWE

Nad wsią góruje wzgórze o tajemniczej nazwie „Bania” (561 m). Nazwa ta daje się jednak dosyć łatwo wyjaśnić. Pochodzi z języka rumuńskiego i oznacza kopalnię, a nadano ją w okresie gdy w XV wieku na te ziemie przybyli pasterze wołoscy.

Łukowe położone jest w rozległej dolinie potoku Kalniczka. Ostatnimi laty miejscowość ta słynie z hodowli koni, działalności dużego ośrodka jeździeckiego i nowoczesnego hotelu „Chutor Kozacki”.

Warto zobaczyć: w centrum wsi stoi dawna murowana cerkiew pw. św. Dymitra, która została zbudowana w 1828 roku. Wewnątrz świątyni zachowała się ciekawa polichromia ścienna. Obecnie służy jako kościół rzymskokatolicki.

Uwagę zwraca dużych rozmiarów i niecodziennych kształtów dzwonnica, która przypomina bardziej obronną bramę. Przy drodze można odnaleźć urokliwe kapliczki wotywne.

Turystyka: przez dolinę wytyczono szlaki rowerowe. Bardziej górski charakter ma trasa prowadząca z  Baligrodu przez Cisowiec i Serednie Wielkie (znaki czerwone). Jazda nim spełni oczekiwania wymagających „górali”, a jazdy trud wynagrodzą piękne widoki. Główną szosą wzdłuż doliny prowadzi natomiast nieco łatwiejszy szlak koloru niebieskiego „Zielony Rower 5A Lesko-Wzgórze Gruszka”, który przebiega przez najciekawsze miejsca gminy Lesko. Rozległa dolina z dużą ilością polnych dróg i ścieżek leśnych jest też wymarzonym terenem do uprawiania jeździectwa.

W okolicy: dolina Łukowego znajduje się w granicach Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i stanowi wymarzony teren do aktywnego wypoczynku. Nietrudno tu o spotkanie z żubrem, wilkiem, jeleniem karpackim, a przy odrobinie szczęścia także z  rysiem, żbikiem, czy też niedźwiedziem. Turyści mogą skorzystać z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych lub w eleganckim hotelu ze SPA i stadniną koni.

W sąsiednim Baligrodzie można zobaczyć największą murowaną cerkiew w Bieszczadach, cmentarz żydowski oraz pamiątkowe pomniki wojenne.

Warto też odwiedzić pobliski Zagórz i sanktuarium pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, z połowy XVIII w. z cudownym późnogotyckim obrazem Zwiastowania NMP oraz malownicze ruiny kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych nad rzeką Osławą.

W nieodległej Kalnicy można obejrzeć miejsce, w którym w XIX w. stał dwór Wincentego Pola. Ten pisarz i ojciec etnografii mieszkał w nim przez trzy lata, opisując życie miejscowych górali.

W Nowosiółkach funkcjonuje bardzo ciekawe Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie, w którym zgromadzono wiele eksponatów przyrodniczych i trofeów łowieckich z całego świata.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.