Maria Czerkawska – poetka lasu

Maria Czerkawska urodziła się 27 listopada 1881 roku w Bezmiechowej Górnej. Studia rozpoczęła na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1904-1905). Niestety musiała je przerwać z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej, po czym powróciła do Bezmiechowej.

Rok później umiera jej ojciec. W 1915r., w trakcie działań wojennych opuszcza dom rodzinny. Najpierw mieszka w Zakopanem, następnie w Krakowie. W 1916 pisarka powraca do Bezmiechowej i odbudowuje zniszczony dom i ocalały majątek. Także w tym samym roku wychodzi za mąż za chemika Gustawa Mauthnera.

Przez kolejne lata poetka pracuje w gospodarstwie leśnym oraz przy pasiece, a równocześnie zajmuje się twórczością literacka oraz publikuje w prasie. Maria Czerkawska wiele podróżuje, m.in. do Francji w 1931r.

W 1933 roku poznaje Eleonorę Bogusz – jak się okazuje największą jej przyjaciółkę oraz autorkę wspomnień o Marii. Pięć lat później wstępuje do Związku Zawodowego Literatów Polskich we Lwowie. Gdy wybucha II Wojna Światowa, autorka wraz z rodziną opuszcza swój dom i wyjeżdża do Tarnopola oraz Lwowa, gdzie traci swoich najbliższych, męża i brata.

W późniejszych latach, aż do śmierci (1973r.), poetka mieszka i pracuje w Krakowie. Tam zostaje również pochowana.

W Bieszczadach na cześć autorki stworzono Ekomuzeum “Zielony Cień” im. Marii Czerkawskiej – Rudenka – Bezmiechowa, gm. Olszanica.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.