Morochów – cerkiew pw. Spotkania Pańskiego

Prawosławna cerkiew parafialna pod wezwaniem Spotkania Pańskiego, wzniesiona w 1837 roku.

Do 1947 roku służyła jako cerkiew greckokatolicka. W 1944 roku została uszkodzona. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej stała opuszczona. Do 1956 były w niej odprawiane nabożeństwa rzymskokatolickie. Społeczność Morochowa przyjęła w 1958 roku prawosławnego księdza, a w 1961 roku powstała tu prawosławna parafia. Świątynię remontowano w latach 1921-22, 1961-64, zaś w 1995 roku dokonano wymiany więźby dachowej i pokrycia. Natomiast w 1996 roku odnowiono elewację. W ostatnich latach, począwszy od 1999 roku, prowadzone są prace konserwatorskie we wnętrzu oraz renowacja ikonostasu. W 2000 roku wykonano obok świątyni słupową dzwonnicę.

Ikonostas pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku, ze zwieńczeniem architektonicznym. Ikony dziewiętnastowieczne. Po cerkwi oprowadza tutejszy proboszcz, lub Jejmość – mieszkający na plebanii obok. Istnieje możliwość oprowadzenia w języku francuskim, gdyż małżonka proboszcza jest rodowitą Francuzką, zaś ksiądz studiował w Paryżu. Przy głównej drodze stoi duży krzyż prawosławny, za którym należy skręcić w kierunku zachodnim, by po 50 metrach znaleźć się przy cerkwi.

Obejrzenie cerkwi z zewnątrz zajmuje około 15 minut. Więcej czasu należy poświęcić na zwiedzanie wnętrza. Uzależnione jest to od indywidualnych potrzeb zwiedzających. Można również zwiedzać cerkwie z przewodnikiem, który dokładnie zapozna z historią, budową, ciekawostkami, obrzędami związanymi z danym obiektem. Wtedy czas zwiedzania może znacznie się wydłużyć.

Planowanie czasu zwiedzania jest indywidualne. Serwis umożliwia jedynie zaplanowanie dnia pobytu na osi czasowej. Nie pośredniczy natomiast w rezerwacji wejść do obiektów.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.