Muzeum Kultury Bojków w Myczkowie

Kto z Was zna Muzeum kultury Bojków w Myczkowie? To doskonała, prowadzona na bardzo wysokim poziomie atrakcja, sięgająca najgłębszych korzeni bieszczadzkiej tożsamości. Miejsce, gdzie czas się zatrzymuje przenosząc każdego odwiedzającego w dawny świat Bojków pełen kultury i historii.  Już teraz zapraszamy Was do podróży z pasją i poznania bliżej tego niezwykłego miejsca.

Na początek krótka historia 

Muzeum kultury Bojków w Myczkowie gromadzi i dokumentuje pamiątki kultury materialnej i duchowej dawnych mieszkańców terenu obecnej gminy Solina. Jego początki sięgają lat 70. XX w., kiedy to pasja gromadzenia śladów przeszłości Myczkowa i jego okolicy przyczyniła się do powstania prywatnych zbiorów obecnego kustosza muzeum Stanisława Drozda oraz innych mieszkańców gminy. Na szczególną uwagę zasługuje postać śp. Władysława Wojtonia – nauczyciela języka polskiego Szkoły Podstawowej w Berezce, który w sali języka polskiego gromadził pamiątki przeszłości. Zbiór ten w latach 80. został powiększony przez młodego wówczas nauczyciela historii w tej szkole.

Jak pasja do zbierania przerodziła się w powstanie Muzeum?

Zbieractwo było jedną z form nauczania przedmiotu, cieszącą się szczególnie dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W latach 90. zbiór ten przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Myczkowie, gdzie stał się wyposażeniem pracowni historycznej i był stale powiększany. W 2005 r., po wybudowaniu nowego zespołu szkół im. Franciszka Stopy w Myczkowie, zbiory zostały przeniesione do nowego obiektu, w którym powstała izba historyczno-regionalna. Prowadzone były tu zajęcia z edukacji regionalnej w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Lesku.

Kiedy do tegoż nowego obiektu szkolnego z budynku dawnej gminy i ośrodka zdrowia w Myczkowie przeniesiono także oddział przedszkolny, nadarzyła się okazja wykorzystania istniejących i popadających w ruinę pomieszczeń na obiekt muzealny, tym bardziej, że położone są one w centralnym punkcie miejscowości, w sąsiedztwie kościoła i cerkwi. Dzięki postawie Rady Gminy i ówczesnego wójta Zbigniewa Sawińskiego oraz środkom unijnym dokonano remontu i adaptacji części obiektu z przeznaczeniem na muzeum. Natomiast teren przy budynku przygotowano pod zagospodarowanie otwierając plac zabaw dla dzieci.

Co zawierają zbiory w Muzeum?

Prezentują wszystkie dziedziny życia ludności zamieszkującej Myczków i okolice. Ułożone zostały w myśl sekwencji „od poczęcia po grób”. Bojkowie – górale ruscy, żyjący na tych terenach także w rodzinach mieszanych – polsko-ruskich, polsko-ukraińskich, Polacy, Żydzi, Cyganie wytworzyli charakterystyczną dla siebie kulturę, której pamiątki możemy podziwiać w muzeum. Przez okres ponad 30 lat gromadzone były przedmioty, stroje, dokumenty, nagrania – relacje, które są również cennym świadkiem minionych czasów. Dzięki uczniom, rodzicom oraz pasjonatom historii regionalnej zbiory muzeum są ciągle uzupełniane i powiększane.

W jaki sposób można się dzielić wspólną pasją?

Ważną rolę w Muzeum pełni forma użyczenia przez kolekcjonerów niektórych cennych przedmiotów i obiektów. Dzięki życzliwości między innymi p. Benedykta Bocheńskiego, dawnego pracownika stacji CPN w Średniej Wsi, uzyskano cenne i ciekawe przedmioty związane z życiem codziennym i ubiorem np. chodaki i drewniaki. Państwo Maria i Zdzisław Pękalscy z Hoczwi użyczyli dużą część zbiorów zgromadzonych w istniejącej kiedyś w tamtejszej miejscowości izbie regionalnej, znajdującej się w dawnej grekokatolickiej plebani. Znalezione przez siebie, na terenie dawnego dworu w Berezce, eksponaty związane z właścicielami dawnego dworu zostały użyczone przez Państwa Małgorzatę i Stanisława Gwóźdź. Trudno jest wymienić wszystkie zasłużone dla placówki osoby, ponieważ na liście znalazłaby się niemalże większości mieszkańców, do których trzeba byłoby dopisać wiele osób z terenu całej Polski, związanych korzeniami z gminą Solina.

Jest również „epizod zagraniczny”. To kopie strojów przysłane z Nowego Jorku przez dawną mieszkankę Bereźnicy Niżnej z rodziny Zawojskich. W muzeum można również oglądać pokaźny i ciekawy zbiór fotografii z regionu, związany z postaciami zasłużonymi w środowisku, szczególnie z okresu przedwojennego i okupacji: archiwum rodziny Wawroszów –  twórców uzdrowiska w Myczkowie, dokumenty i pamiątki po płk. Józefie Pawłusiewiczu i jego rodzinie, zdjęcia związane z rodziną Kuźmaków, ks. Janem Siuzdakiem i ks. Franciszkiem Stopą. Gromadzone są także pamiątki i dokumenty związane z powojenną wywózką mieszkańców na tereny Ukrainy i zachodnie ziemie Polski -,,Akcja Wisła”.

Przy muzeum, dzięki inicjatywie miejscowej grupy twórców, działa Galeria Bojkowska oraz zespół muzyków i grupa śpiewająca pod kierunkiem Michała Matuszewskiego, kultywująca dawne melodie i pieśni.

Jakich nowych atrakcji w Muzeum możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości?

Przeniesione zostaną zagrody bojkowskie z terenu Myczkowa i okolic oraz odtworzone zostaną gospodarstwa bojkowskie. Bardzo ważnym celem jest utworzenie warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych związanych z malarstwem, rzeźbą i ceramiką z naszego regionu.

Muzeum funkcjonuje od dwóch lat, fenomenem jest to, że w tak krótkim okresie zyskało ogromne zainteresowanie prezentowaną ekspozycją oraz wsparcie w zdobywaniu nowych eksponatów przez osoby, które „zakochały się w Bieszczadach”. Powstała placówka stanowi namacalny dowód na to, jak duży potencjał płynie z podtrzymywania pamięci o historii regionalnej, która jest wyznacznikiem nowych trendów turystycznych. To doskonałe miejsce na ośrodek wiedzy o kulturze Bojkowskiej, który także będzie pielęgnował lokalną twórczość.

Stanisław Drozd

Muzeum czynne jest od wtorku do soboty w godzinach: 9:30 – 15:30.

Wstęp wolny!

Kontak telefoniczny pod nr 13 463 15 69.

Serdecznie zapraszamy do Muzeum kultury Bojków w Myczkowie!

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.