Pętla rowerowa Zielony Rower 8A “Czarna”

Odcinek szlaku Zielony Rower tworzy trzydziestokilometrową pętlę rozpoczynającą się w Czarnej.

Szlak 8A – „Czarna”

Czarna (0,0 km) – Polana (7,8 km) – Skorodne (12,3 km) – Kaczmarewka (16,8 km) – Lipie (20,5 km) – Michniowiec, Bystre (25,6 km)  – Czarna (30 km)

Odcinek 8A szlaku “Zielony Rower” tworzy 30-kilometrową pętlę, która rozpoczyna się w Czarnej. Będąc tutaj warto zobaczyć greckokatolicką cerkiew p.w. św. Dymitra Męczennika, którą wzniesiono w 1843 r., a obecnie pełni ona funkcję kościoła rzymsko-katolickiego.

Dalej szlak prowadzi do Polany, gdzie warto zobaczyć cerkiew p.w. św. Mikołaja. Następnie trasa przebiega do Skorodnego. W miejscowości tej, która swoją nazwę zawdzięcza “skorodzie”, czyli dzikiemu czosnkowi, kręcono część plenerów do filmy „Pan Wołodyjowski”. Kolejnym miejscem na szlaku jest G. Kaczmarewka (720 m n.p.m.), skąd rozciąga się wspaniały widok na Wysokie Bieszczady.

Następnym punktem na trasie rowerowej jest Michnowiec, gdzie w centrum wsi stoi okazała drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Matki Bożej o oryginalnej architekturze, którą zbudowano w 1863 roku. W tej miejscowości zachowało się także wiele interesujących przykładów kamieniarki. Wyrzeźbione w piaskowcach wzory nie są spotykane w innych regionach Polski. Wraz z krzyżami z sąsiedniego Bystrego tworzą one unikatowy zespół kamieniarki ludowej.

W centralnej części Bystrego zachowała się cerkiew p.w. św. Michała Archanioła, którą wzniesiono zbudowana w 1902 r., w narodowym stylu ukraińskim. Obecnie nie jest ona użytkowana przez wiernych. Podjęto jednak starania mające na celu zabezpieczenie świątyni przed dalszym niszczeniem oraz przeprowadzono konieczne remonty. W jej wnętrzu gromadzone są krzyże i przedmioty kultu religijnego z cmentarzy i cerkwisk bieszczadzkich. Przy świątyni znajduje się powstały pod koniec XVI w. cmentarz, na którym zachowały się dwie płyty nagrobne z zatartymi napisami cyrylicą. Po przeciwnej stronie drogi jest cmentarz z 13 zachowanymi nagrobkami o oryginalnej kamieniarce niewiadomego pochodzenia.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.