Przeszłość w pamiątkach ukryta

Celem projektu „Przeszłość w pamiątkach ukryta – cyfrowa prezentacja dziedzictwa kulturowego regionu z archiwów prywatnych” jest prezentacja pamiątek pochodzących z archiwów rodzinnych mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego.

Na potrzeby projektu gromadzone są i skanowane, a następnie umieszczane na stronie internetowej zdjęcia, archiwalia, wspomnienia, dyplomy, świadectwa, odznaczenia, pocztówki oraz inne materiały będące dokumentacją losów rodzin i pojedynczych osób, dziejów zabytków, historii miejskiej architektury, regionalnych tradycji i obrzędów ludowych oraz wydarzeń jakie miały miejsce w XIX i XX wieku w miastach i miejscowościach w województwie podkarpackim. Szczególnie cennymi materiałami, na które organizatorzy akcji liczą, są pamiątki rodzin, których losy związane były z Kresami Wschodnimi Rzeczpospolitej.

Zachęcamy do udziału w ciekawym projekcie utrwalającym pamięć o losach ludzi, historii miejsc i kulturze regionu.

Osoby chętnie do przekazywania rodzinnych pamiątek w celu digitalizacji oraz prezentacji na niniejszej stronie internetowej, prosimy o kontakt:

Bożena Janda, tel. (17) 8669-441
e-mail: biblioteka@wimbp.rzeszow.pl
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów.

Po zeskanowaniu i opracowaniu wszystkie udostępnione materiały zostaną zwrócone ich właścicielom wraz z kopiami cyfrowymi na płycie CD.

Prace związane z digitalizacją i udostępnieniem pamiątek wykonywane są bezpłatnie.

Materiały można składać w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie przy ulicy Sokoła 13 bądź też przesłać pocztą. W przypadku przesyłki pocztowej należy wysłać ją listem poleconym na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie

ul. Sokoła 13

35-010 Rzeszów

 z dopiskiem: projekt „dziedzictwo”.

W korespondencji należy podać swoje imię i nazwisko oraz kontakt: adres oraz numer telefonu lub e-mail.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym ciekawym projekcie!

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.