Rabe

Rabe to dziś wieś agroturystyczna, wykorzystująca swoje walory krajobrazowe i przyrodnicze. Działa tu ośrodek jeździecki OGTJ. W Rabem warto zobaczyć dawną cerkiew greckokatolicką o niespotykanej bryle i z zachowanym ikonostasem w otoczeniu której znajduje się cmentarz przycerkiewny.

Leży przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej. W jej centrum króluje urokliwa bojkowska cerkiew z zachowanym ikonostasem. Piękny krajobraz i sporo agroturystyki oraz liczne stada owiec.

Rabe to niewielka wieś, położona przy obwodnicach bieszczadzkich, u podnóża pasma Żuków. W dokumentach wzmiankowana po raz pierwszy w 1540 r. jako własność rodziny Hoszowskich. W przeszłości istniał tu dwór i dwa folwarki. W latach 70. XIX wieku na fali rozwoju przemysłu naftowego w Galicji uruchomiono na stokach małą kopalnię tego surowca, wykorzystując jego naturalne wycieki. W latach 1944–1951 miejscowość znajdowała się w granicach ZSRR. W 1951 roku, w czasie regulacji granic, miejscową ludność wysiedlono w głąb Ukrainy, a na jej miejsce przybyli przesiedleńcy z Krystynopola.

Rabe to dziś wieś agroturystyczna, wykorzystująca swoje walory krajobrazowe i przyrodnicze. Działa tu Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej.

Warto zobaczyć: dawną cerkiew greckokatolicką o niespotykanej bryle i z zachowanym ikonostasem, w otoczeniu której znajduje się cmentarz przycerkiewny. We wsi zachowało się jeszcze kilka budynków, z dawnej drewnianej zabudowy. Z otaczających Rabe wzgórz podziwiać można piękną panoramę doliny, a nawet szczyty połonin.

Turystyka: przez Rabe przebiega kilka tras turystycznych. Wytyczono tu rowerowy szlak łącznikowy (znaki czarne), biegnący od krzyżówki w Hoszowie do Czarnej. Dla miłośników starej architektury oznakowany jest rowerowy „Szlak Ikon” (znaki niebieskie), prowadzący z Ustrzyk Dolnych aż do Chmiela.  Nie mniej ciekawy jest „Szlak Architektury Drewnianej” prowadzący z Leska w okolice Ustrzyk Dolnych, na którym podziwiać można najpiękniejsze drewniane cerkwie i kościoły. Pasmem Żukowa prowadzi szlak zielony (znaki ukośne) „Żukowem do Krainy Lipeckiej”.

W okolicy: w odległych ok. 12 km Ustrzykach Dolnych znajduje się basen kryty, odkryte kąpielisko. Na amatorów sportów zimowych czekają trasy narciarskie w Ustrzykach Dolnych, w tym certyfikowana przez FIS trasa narciarska „Laworta”  (wyciąg krzesełkowy). Dla mniej zaawansowanych warto polecić wyciąg narciarski „Gromadzyń”.

Ustrzyki Dolne to także  Muzeum Przyrodnicze BPN, Muzeum Młynarstwa i Wsi, liczne kawiarnie, pizzerie, restauracje. W sąsiedztwie drewniane cerkwie w Moczarach, Jałowem, Hoszowie, Hoszowczyku, Równi. Miłośnikom turystyki pielgrzymkowej warto polecić Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej w Jasieniu.

W Rabem warto poświęcić czas na zwiedzenie drewnianego kościółka (dawna cerkiew pw. św. Mikołaja z 1851 r.). Pod względem stylu jest to obiekt w typie cerkwi bojkowskiej choć górą znacznie przebudowany. We wnętrzu świątyni zachował się jednak prawie kompletny ikonostas co jest rzadkością na tym terenie. Dla potrzeb liturgii rzymskokatolickiej został  nieco rozmontowany w dolnym rzędzie. Nie ma carskich wrót i dwóch ikon namiestnych, które wiszą na ścianach prezbiterium.  Pozostały układ ikon jest oryginalny. Dodatkowym elementem wyposażenia świątyni, które mogą zaskoczyć zwiedzającego są ikony rzędu proroków z cerkwi w Lutowiskach. A jak trafiły do Rabego może opowiedzieć barwnie miejscowy kościelny.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.