Rezerwat przyrody „Zakole”

Rezerwat przyrody „Zakole” obejmuje nieco ponad 5 ha powierzchni w zakolu Sanu, w miejscowości Smolnik. 

Rezerwat „Zakole”

Rezerwat został utworzony w 1971 r. i obejmuje nieco ponad 5 ha powierzchni w zakolu Sanu, w miejscowości Smolnik. Chroni roślinność istniejącego tutaj torfowiska wysokiego. Szczególnie interesująca jest flora roślinna, w tym kilka gatunków objętych ochroną.

Ostoję znajdują tu również liczne gatunki zwierząt, w tym niedźwiedź brunatny.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.