Rowerowy “Szlak Ikon”

Rowerowy szlak dziedzictwa kulturowego „Szlak Ikon” prowadzi śladami dawnych cerkwi, będących obecnie w użytkowaniu różnych wyznań. 

Ikonostas cerkwi w Hłomczy

Bieszczady leżą na pograniczu kultur – rzymskiej i bizantyjskiej. To tu, mieszały się chrześcijańskie wpływy Rzymu z prawosławnymi Bizancjum. Obrządek prawosławny, grekokatolicki i będące ich wyróżnikiem ikony to elementy kultury bizantyjskiej, z którymi mieszkańcy Zachodu Europy nie mają styku na co dzień. Działają one jak magnes przyciągając miłośników kultury wschodniej. Zbiory ikon w Muzeum Historycznym na sanockim zamku, czy też w Skansenie należą do największych w Polsce.

Rowerowy szlak dziedzictwa kulturowego „Szlak Ikon” prowadzi śladami dawnych cerkwi, będących obecnie w użytkowaniu różnych wyznań. Miejscami pokrywa się on z samochodowym „Szlakiem Architektury Drewnianej”. Główny rowerowy (oznaczony kolorem czerwonym) „Szlak Ikon” liczy na terenie Polski około 114 km długości i przebiega od przejścia granicznego ze Słowacją na Przełęczy Radoszyckiej do przejścia granicznego w Krościenku na granicy polsko–ukraińskiej.

Fot. Cerkiew w Krościenku

Od Mrzygłodu, Dobrej, Ulucza przez Pogórze Przemyskie do Horyńca Zdroju na Roztoczu prowadzi szlak koloru niebieskiego, który w swoim pierwotnym założeniu miał stanowić szlak łącznikowy, ale z czasem wydłużył się, łącząc najpiękniejsze zabytki architektury sakralnej – głównie drewnianej, na terenie Bieszczadów, Pogórza Przemyskiego i Roztocza.

Fot. Cerkiew w Uluczu

Kilkadziesiąt cerkiewek będących perełkami architektury drewnianej, w tym najstarsza drewniana cerkiew w Polsce znajdująca się w Uluczu, przepiękne cerkwie w Piątkowej, Chotyńcu oraz cerkwie w stylu bojkowskim i huculskim na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego stanowią niebywałą atrakcję kulturową. Dwie z nich (cerkwie w Smolniku n/Sanem i Turzańsku) zostały wpisane na listę UNESCO.

Fot. Cerkiew w Smolniku

Cały szlak składa się z osi głównej (oznakowanej w kolorze czerwonym) wytyczającej szkielet szlaku oraz z kilku szlaków łącznikowych – w kolorze niebieskim i żółtym. Dla wyróżnienia szlaku wśród kilku innych przebiegających przez Bieszczady, w lewym górnym rogu tabliczek szlaku rowerowego, umieszczono logo „Szlaku ikon”, z charakterystycznym zarysem cerkwi.

Przebieg szlaku głównego: Przełęcz nad Radoszycami – Radoszyce – Komańcza –Szczawne – Wysoczany – Poraż – Zagórz – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Solna – Tyrawa Wołoska – Wańkowa – Olszanica – Ustrzyki Dolne – Krościenko – granica państwa.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.