Rybotycze

To dawne miasteczko położone w malowniczej dolinie Wiaru. Jedną z największych osobliwości kulturowych jest w okolicy najstarsza w Polsce cerkiew pobazyliańska pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej.

Rybotycze. Fot. wikipedia.org

Rybotycze

Dawne miasteczko położone w malowniczej dolinie Wiaru. Wokół nieprzebyte lasy i dzikie doliny. Wspaniały teren dla rowerzystów i do pieszych wędrówek. 

Rybotycze – mimo, iż dawno straciło prawa miejskie to nadal urzeka pięknem i atmosferą małego galicyjskiego miasteczka. Dolina Wiaru zamieszkana była jeszcze w czasach średniowiecza ale dopiero za Kazimierza Wielkiego rozpoczął się tu ruch osadniczy. Jednymi z pierwszych mieszkańców tych dzikich wówczas terenów byli mnisi prawosławni, którzy zakładali tu pierwsze monastyry w Trójcy, Pacławiu i Posadzie Rybotyckie. Rybotycze już za czasów króla Kazimierza Jagiellończyka otrzymały prawa miejskie. W okresie staropolskim miasteczko słynęło z targów i jarmarków oraz tutejszych rzemieślnicy: garbarzy, murarzy a zwłaszcza szewców. Pod miastem działała papiernia, huta szkła i trzy młyny wodne. Niestety z lat świetności Rybotycz niewiele pozostało, gdyż po wojnie rozebrano dużą ilość domów po Żydach i Rusinach. Mimo to część ocalałej mało­miasteczkowej zabudowy z drugiej połowy XIX w. i początku XX w. nadal nadaje miejscowości uroku dawnego galicyj­skiego miasteczka. Atrakcyjna przyrodniczo i krajobrazowo okolica leżąca w całości w Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego sprawia, że powstaje tu coraz więcej gospodarstw agroturystycznych i miejsc noclegowych. Jest to idealny teren do rekreacji dla osób poszukujących ciszy i kontaktu z naturą.

Warto zobaczyć: murowany kościół parafialny z 1868 r. Przy jego budowie użyto kamieni pochodzących z rozbiórki tutejszego zamku. Świątynie w całości wybudowali i ozdabiali miejscowi rzemieślnicy. Miasteczko było kiedyś wielokulturowe, a pamiątką po tym są stare cmentarze greckokatolicki, rzymskokatolicki oraz kirkut. We wschodniej części miejscowości znajdują się resztki murów zamku wzniesionego przez rodzinę Kormanickich w końcu XVI w.

„Skała Machunika”  Na prawym brzegu Wiar, występuje osobliwość przyrodnicza nazywana przez miejscowych „Skałą Machunika” a  czasami „Kanionem” w Rybotyczach. Jest to duży, odsłonięty fragment skalny powstały na marglach krzemionkowych. W czasie opadów i na wiosnę ozdobiony jest niewielkim wodospadem o wysokości kilku metrów.

„Step kwietny” Na rozległych łąkach na pomiędzy Rybotyczami a Makową występują rzadkie okazy kwiatów i ziół, dlatego też planowane jest tu stworzenie rezerwatu pod nazwą “Step kwietny w Rybotyczach” Rezerwat o powierzchni około 70 ha miałby chronić ciepłolubne rośliny i ich zbiorowiska oraz południowe gatunki owadów występujące na skarpach doliny Wiaru.

Turystyka: przebiegają tędy atrakcyjne szlaki turystyczne i rowerowe. Z Arłamowa biegnie pieszy szlak żółty na Kopystańkę (541 m) i na jej wyższe partie, tzw. Połoninki Rybotyckie, skąd rozciągają się piękne panoramy Pogórza i Bieszczadów. Na Kopystańce szlak żółty łączy się z biegnącym tu turystycznym szlakiem Sanocko-Przemyskim (znaki czerwone). Wiedzie tędy również jeden z najważniejszych szlaków rowerowych Podkarpacia „Szlak Ikon”, odcinek Ulucz-Wola Wielka (znaki niebieskie). Jego trasa prowadzi przez Pogórze Przemyskie na Roztocze, kierując turystę na północ Podkarpacia wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju, gdzie bogactwo sakralnej architektury drewnianej zachwyca najbardziej wybrednych koneserów. Okoliczne drogi i ścieżki wręcz zachęcają do przejażdżek konnych.

W okolicy: jedną z największych osobliwości kulturowych w okolicy jest najstarsza w Polsce cerkiew pobazyliańska pw. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. W połowie XIV w. powstał tu monastyr prawosławny, z którego do dziś przetrwała piękna gotycka cerkiew. Murowana świątynia, pochodząca z XV wieku, jest nie tylko najstarszą ale zarazem jedyną obronną cerkwią w tej części Europy. Wewnątrz obiektu zachowały się polichromie w stylu bizantyńskim. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do pełnej konserwacji wnętrza cerkwi.

Szkoła ikon

Rybotycze były w czasach staropolskich prężnym ośrodkiem malarstwa ikonowego, związanym z monasterem w Posadzie Rybotyckiej. Ikonopisaniem zajmowali się nie tylko tutejsi Bazylianie, lecz także mieszkańcy miasteczka. Ikony ich autorstwa można spotkać Karpatach, nawet w odległej Rumunii. Niestety, reprezentująca początkowo wysoki poziom artystyczny szkoła rybotycka stopniowo jednak podupadła.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.