Sanok

Sanok – miasto położone w malowniczej dolinie Sanu podnóża Gór Słonnych. Ze względu na swoje położenie zwany jest często  „Bramą w Bieszczady”.  W okolicach Sanoka przebiega kilka szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, samochodowych, wodnych. 

SANOK

Miasto królewskie nad Sanem, ze średniowiecznym, ruskim jeszcze rodowodem. Wspaniałe zabytki, zamek i skansen. Sanok szczyci się jedną z największych w Europie kolekcji ikon i największą w świecie kolekcją obrazów Zdzisława Beksińskiego.

Sanok to miasto położone w malowniczej dolinie Sanu podnóża Gór Słonnych, które powstało na skrzyżowaniu dróg handlowych, z Polski na Ruś i Węgry. W pobliżu Sanoka na wzgórzu Horodyszcze istniał prawdopodobnie już w IX w. warowny gród, którego istotne znaczenie potwierdziły prowadzone tu wieloletnie badania archeologiczne.

Najstarsza wzmianka o grodzie sanockim pochodzi z roku 1150 i mówi o zajęciu grodu przez wojska węgierskie. Podówczas – aż do połowy XIV w. – samo miasto i tereny historycznej ziemi sanockiej należały do Rusi. W 1339 r. ostatni władca Rusi Halickiej – Jerzy II – lokował miasto Sanok na prawie niemieckim, w kolejnym roku już nie żył, a jego dziedzictwo Kazimierz Wielki przyłączył do Królestwa Polskiego. Sanok pozostawał miastem królewskim i stolicą jednej z ziem województwa ruskiego, dzięki czemu dynamicznie się rozwijał. Po trudniejszym okresie poł. XVII – poł. XIX w., ponownie wkroczył na drogę rozwoju jako jedno z ważniejszych miast CK Galicji. Szczególnie dużym impulsem odrodzenia gospodarczego było otwarcie w 1884 r. linii kolejowej ze Stróż do Zagórza. W okresie międzywojennym na terenie Sanoka powstało kilka sporych zakładów przemysłowych, m in. fabryka gumy czy fabryka wagonów. Powojenny Sanok kojarzy się wszystkim z produkcją autobusu „Autosan”, a obecny z turystyką. W mieście istnieje dobra baza noclegowa i rekreacyjna, a do zwiedzenia pozostaje sporo różnych atrakcji.

Warto zobaczyć: dawny gród królewski przyciąga bowiem zwiedzających licznymi i pięknymi zabytkami. W centrum warto zobaczyć średniowieczny układ urbanistyczny z zabytkowymi kamieniczkami w rynku i w przyległych ulicach, neogotycki ratusz i eklektyczną siedzibę rady powiatowej, w której dziś mieści się siedziba burmistrza. Koniecznie trzeba odwiedzić kościół i klasztor oo. Franciszkanów z XVII w. oraz kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego z XIX w.

Renesansowy zamek mieści Muzeum Historyczne z jedną z największych w Europie kolekcji ikon oraz z osobną galerią malarstwa Zdzisława Beksińskiego. Zamek w ostatnich latach wzbogacił się o odbudowane skrzydło (mieszczące Podkarpacką Galerię Sztuki Współczesnej) oraz zrekonstruowane przyziemie wieży zamkowej, na której znajduje się taras z wymarzonym wręcz punktem widokowym. Rozciąga się stąd wspaniała panorama na San i Góry Słonne.

Niedaleko zamku stoi murowana cerkiew archikatedralna pw. Trójcy Św. z końca XVIII w., siedziba prawosławnego Arcybiskupstwa Przemysko-Nowosądeckiego.

Po drugiej stronie Sanu obowiązkowym punktem zwiedzania jest największy w Polsce skansen – Muzeum Budownictwa Ludowego.  Ekspozycje obejmują grupy etnograficzne Łemków, Bojków, Dolinian i Pogórzan – prezentują budownictwo drewniane z obszaru Beskidu Niskiego, Bieszczadów i przyległych do nich Pogórzy. W ostatnich latach skansen zyskał nowe sektory – naftowy i bijący ostatnio rekordy popularności Galicyjski Rynek.

Turystyka: w okolicach Sanoka przebiega kilka szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, samochodowych oraz wodnych. Przez miasto przebiega rowerowy „Szlak Ikon” (znaki czerwone) prowadzący z Radoszyc, wzdłuż północnych zboczy Gór Słonnych aż do Krościenka „Szlak Architektury Drewnianej” wiedzie przez Pogórze i Bieszczady, a podziwiać można na nim najpiękniejsze drewniane cerkwie i kościoły w tym perły drewnianej architektury znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dla miłośników dawnej Galicji i historii I wojny światowej wytyczony jest  „Szlak Dobrego Wojaka Szwejka”, biegnący wzdłuż trasy podróży słynnego żołnierza przez Galicję, opisanej przez Jaroslava Haszka. Warto wiedzieć, że Dobry Wojak Szwejk odtworzony z brązu. odpoczywa na ławeczce centrum Sanoka, stając się jednym z symboli miasta.

Świadectwem II wojny światowej jest z kolei „Szlak Nadsańskich Umocnień”, dający możliwość zobaczenia najciekawszych obiektów obronnych „Linii Mołotowa”.

Czasy staropolskie ziemi sanockiej przypomina rowerowy szlak „Prawem i lewem”, który nawiązujący do prozy Władysława Łozińskiego, opisującego dzieje szlachty zamieszkującej te na przełomie XVI i XVII wieku. Szlak  wodny „Błękitny San”, znakomicie nadaje się do wypraw kajakowych – liczne rozlokowane wzdłuż rzeki ośrodki wypoczynkowe i kempingi umożliwiają zaplanowanie spływu bez korzystania z namiotu. Szlak bierze początek poniżej Jeziora Myczkowieckiego, a kończy się u ujścia Wisły. Sanok leży także na trasie „Szlaku Chasydzkiego” – zachowały się tu synagoga stowarzyszenia Jad Charuzim, wzniesiona w XIX w.; synagoga sadogórska, wzniesiona w dwudziestoleciu międzywojennym oraz tzw. nowy cmentarz, założony w XIX w.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.