Sine Wiry i Bieszczady Odnalezione

Na przełomowym odcinku rzeki Wetlinka, pomiędzy dawnymi wsiami Jaworzec i Polanki, zostały wytyczone dwie ciekawe trasy. Pierwsza z nich jest ścieżką przyrodniczą, która leży w granicach rezerwatu przyrody „Sine Wiry”, u podnóża góry Połoma (776 m n.p.m.).

Trasa ta składa się z dwóch oddzielnych odcinków, leżących od siebie w odległości ok. 1 km. Łącznie na przejście obydwu trzeba zarezerwować sobie blisko 3 godziny. Pierwszy jest krótszy (ok. 1 km), zaś drugi – dłuższy – mierzy 2,5 km. Nazwa „Sine Wiry” pochodzi z okresu gdy cała dolina była gęsto zamieszkała, głównie przez ludność Rusińską. Głębie powstające w wąskim nurcie Wetlinki nazywano „wirami”. Najgłębszy z nich określanym był  „sinym wirem”, ponieważ po intensywnych wezbraniach wody w rzece, tworzyły się wysokie i pieniste wiry o sinawym zabarwieniu.

fot.: Tomasz Balonowski
Bieszczady. 20 największych atrakcji przyrodniczych

Duża siła i prędkość nurtu rzeki – na tym przełomowym fragmencie Wetlinki – wynika m.in. z tego, że na odcinku ok. 30 km spadek poziomu wód wynosi blisko 750 metrów. Nieco poniżej „Sinych Wirów” znajduje się bardzo efektowana kaskada wodna. W miejscu tym latem 1980 roku, po ulewnych deszczach, zbocze góry Połoma obsunęło się, tarasując na jakiś czas rzekę. Utworzony tu później rezerwat przyrody zajmuje powierzchnię 450 ha i w 90% pokryty jest lasami – głównie z bukiem, jodłą i jaworem. Rośnie tu także rzadka paproć o niepodzielonych liściach- języcznik zwyczajny.

Bieszczady. 20 największych atrakcji przyrodniczych
Bieszczady. 20 największych atrakcji przyrodniczych

Obszar ten jest także ostoją wiele rzadkich zwierząt, jak wilki, rysie i niedźwiedzie. Swoje rewiry lęgowe mają tu także duże ptaki drapieżne – orzeł przedni i orlik krzykliwy. Z kolei w rzece występują m.in.  pstrągi potokowe, strzeble potokowe i głowacze pręgopłetwe. Druga (dłuższa) część ścieżki ma charakter bardziej historyczny i została wytyczona na terenach po dawnej wsi Zawój, gdzie zachowało się wiele śladów po dawnych domostwach. Na szczególną uwagę zasługuje niebywałych rozmiarów lipa, która osiąga 6 metrów w obwodzie pnia! Jest to tym samym największy okaz tego gatunku drzewa na Podkarpaciu. Tutaj trasa łączy się ze znacznie dłuższą (15 km) ścieżką historyczno-przyrodniczą „Bieszczady Odnalezione”.

Bieszczady. 20 największych atrakcji przyrodniczych
Bieszczady. 20 największych atrakcji przyrodniczych

W ciągu kilkugodzinnej wędrówki przechodzi się przez inne dawne wsie – Łuh i Jaworzec. Tam też zachowały się stare drzewa, kamienne nagrobki cmentarne, fragmenty piwnic i studni. W nurcie rzeki Wetlinka można spotkać m.in. bociana czarnego, pluszcza, brodźca piskliwego i pliszkę górską. 

Może Cię zainteresować…

mojebieszczady.com

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.