Spotkanie informacyjne „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019”

Działasz lokalnie w młodej organizacji pozarządowej lub grupie nieformalnej? Masz ciekawy pomysł na inicjatywę społeczną w swoim regionie? Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 23 lipca 2018r., o godz. 16:00 w Auli, Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

W imieniu Fundacji Przestrzeń Lokalna, Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Lokalnych Partnerów: Stowarzyszenia Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy, Fundacja Bieszczadzka oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Grantowym „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” (PIL 2018-2019).

Konkurs jest organizowany przez cztery organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego:

  • Fundację Fundusz Lokalny SMK,
  • Lokalną Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”,
  • Stowarzyszenie Lokalną Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
  • Fundację Przestrzeń Lokalną.

Realizacja Konkursu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach Konkursu organizatorzy planują przeznaczyć 350.000 PLN na mikrodotacje – inicjatywy lokalne z terenu woj. podkarpackiego.  Granty będą przyznawane w kwotach do 3.000 oraz od 2.000 do 5.000 PLN.

Nabór wniosków do Konkursu rozpoczął się z dniem 5 lipca

i potrwa do dnia 30 lipca 2018 r., godz. 16:00.

Mikrodotację można pozyskać na działania mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

O grant mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe (które prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy na dzień złożenia wniosku),
  • grupy nieformalne i samopomocowe (3 osobowe), które swoje wnioski do Konkursu mogą składać za pośrednictwem Patrona (organizacji użyczającej osobowości prawnej).

Czas realizacji to:

  • Inicjatywa jednorazowa w okresie krótszym niż 30 dni w czasie od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r.
  • Inicjatywa niejednorazowa dłuższa niż 60 dni w czasie od 01.09.2018 r. do 15.12.2018 r.

 

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz  promocję lokalnych inicjatyw.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 23 lipca 2018 r., o godz. 16:00 w Auli, Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, Przemysłowa 16, 38-700 Ustrzyki Dolne.

Spotkanie poprowadzi Edyta Salnikow – Koordynator z ramienia Fundacji Przestrzeń Lokalna. Kontakt:

tel. 667 048 313

e-mail: e.salnikow@przestrzenlokalna.org.pl

www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

Obszar działania powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski, rzeszowski.

Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.