Szlakiem umocnień Linii Mołotowa

Największym i jedynym kompleksem umocnień radzieckich na terenie Polski jest tzw. Linia Mołotowa, czyli pas sowieckich umocnień granicznych z lat 1940 – 41. Ciągnie się ona od łuku Karpat, aż po Morze Bałtyckie, przechodząc przez terytorium RP, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Największe jednakże nagromadzenie obiektów znajduje się po stronie polskiej.

Początek i znaczna część bunkrów zlokalizowanych jest na Podkarpaciu. Odcinek ten nosił nazwę Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Naprzeciw Linii Mołotowa Niemcy zbudowali sieć bunkrów granicznych (Rejon graniczny „Galicja”) jednakże w nieporównywalnie mniejszej liczbie. Po ustaleniu w 1939 roku niemiecko-radzieckiej linii demarkacyjnej, Armia Czerwona przystąpiła do budowy „linii rejonów umocnionych na nowej granicy państwowej”. W ten sposób w latach 1940 – 1941, powstało pasmo warowne, zwane obecnie linią Mołotowa, czyli pas umocnień z licznymi betonowymi schronami bojowymi, mający w założeniu bronić granic Związku Radzieckiego przed inwazją niemiecką.

Plan przewidywał wybudowanie około 10 tysięcy schronów bojowych, zgrupowanych w 13 rejonach umocnionych. Na południowym wschodzie znajduje się część fortyfikacji Raworuskiego i Przemyskiego Rejonu Umocnionego. Umocnienia te stanowią imponującą pamiątkę tamtych czasów, gdyż Armia Czerwona wdrożyła prawdziwie rewolucyjne koncepcje taktyczne, a obiekty bojowe zostały wyposażone  w najnowocześniejsze uzbrojenie.

Zajęcie zachodnich terenów Polski przez Niemców spowodowało, że niezbędne stało się przygotowanie nowej linii obronnej dla zabezpieczenia granicy ze wschodnim sąsiadem podczas wojny na zachodzie Europy. Linię nowych fortyfikacji wytyczono, wykorzystując istniejące już umocnienia Prus Wschodnich oraz rzeki stanowiące dogodne przeszkody naturalne, dlatego jest ona obecnie nazywana Linią San, Wisła, Narew. Południowy odcinek tej linii umocnionej, wiążący Karpaty z Wisłą i położony naprzeciw Raworuskiego i Przemyskiego RU, nazwano pozycją graniczną „Galicja”. Schrony są tak wkomponowane w ukształtowanie terenu, że obecnie wiele z nich trudno jest odszukać. Zostały one najczęściej usytuowane w wyższej części stoku, w miejscach zapewniających dobre pole ostrzału, na przypuszczalnych kierunkach uderzeń. Podkarpacka sieć schronów Linii Mołotowa leży na rowerowym „Szlaku Nadsańskich Umocnień”.

Praktycznie cały szlak można przejechać również samochodem. Jedyne przeszkody na trasie to dwie kładki piesze w miejscowości Słonne i Bachów. Ale można je ominąć wykorzystując promy kursujące po Sanie. Jeden za Pawłokomą przeprawiający samochody do Bachórzca (dalej drogą asfaltową jedziemy do Dubiecka gdzie szlak rowerowy dochodzi za cerkwią). Drugi w Bachowie – za kładką (przejezdna dla samochodów osobowych) – wymaga dojazdu drogą gruntową wzdłuż Sanu (prom nieczynny w niedzielę). W ramach atrakcji mamy jeszcze jedną przeprawę promową z Krzywczy do Chyrzyny.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.