Tag: Bukowiec

Bukowiec

Bukowiec do wojny był wsią wielokulturową, którą zamieszkiwali Rusini, Polacy, Żydzi i Cyganie. Powstanie…