Tag: cerkwie

Ulucz

Ulucz to miejsce o bardzo starej metryce. Nad wsią, ukryta wśród lasów owianego legendą wzgórza…

Rowerowy “Szlak Ikon”

Rowerowy szlak dziedzictwa kulturowego „Szlak Ikon” prowadzi śladami dawnych cerkwi, będących obecnie w użytkowaniu różnych…