Tag: Łopienka

Łopienka

To właściwie Dolina Łopienki – nieistniejącej już wsi łemkowskiej, miejsce kultowe w Bieszczadach. Dolinę…