Tag: michniowiec

Michniowiec

Michniowiec  wieś położona w jednej z najpiękniejszych krajobrazowo dolin bieszczadzkich. Położona na uboczu jest…

Czarna – Szlak Ikon

Dużą obwodnicą Bieszczadzką przez gminę Czarna prowadzi szlak łącznikowy rowerowego Szlaku Ikon z Ustrzyk Dolnych…