Trzy miejsca – trzy trasy – czyli jesienne odkrywanie Bieszczadów niskich

Kolorowe bieszczadzkie jesienie są chyba dobrze znane wszystkim miłośnikom polskich gór. Dziś proponujemy pierwszą wycieczkę – w sumie będzie ich trzy, a każda z nich jest niezwykle bogata historyczno-przyrodniczo. Zlokalizowane są one w północnej części regionu, który geograficznie jest zaliczany do Gór Sanocko-Turczańskich. W wariancie pierwszym zachęcamy wszystkich do wędrówki (w mierzącym łącznie 25 km) fragmentem pasma Żukowa. Od strony Łobozewa przez jego łagodny grzbiet prowadzi utwardzona droga leśna, którą można dotrzeć na szczyt Holica (761 m n.p.m.). Ze znajdującej się tam platformy widokowej rozciąga się panorama w kierunku południowym – w stronę Zalewu Solińskiego i dalej bieszczadzkich połonin na horyzoncie.

Można tam także dotrzeć od strony Ustjanowej Górnej wędrując wzdłuż leśnej ścieżki dydaktycznej o nazwie „Na stokach Żukowa”. Na liczącej 3,5 km trasie znajduje się 16 przystanków z tablicami edukacyjnymi. Na przejście trasy trzeba poświęcić około 2,5-3 godzin. Trasę można określić jako o średnim stopniu trudności, zaś różnica wzniesień wynosi około 100 metrów. Oznakowana jest białymi kwadratami, z zielonym paskiem pośrodku.

Aby dotrzeć do jej początku należy kierować się w stronę zabytkowej drewnianej cerkwi grekokatolickiej z 1792 roku, przy czym pierwszy sakralny obiekt w tym miejscu istniał już na początku XVI stulecia. Bardzo cenne, jak się okazało po pochodzące z XVII i XVIII wieku, wyposażenie jej wnętrza została w części przeniesione do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Niestety część też zaginęła w latach 50. XX wieku. Natomiast we wnętrzu świątyni po dziś dzień zachował się zabytkowy XVIII-wieczny ołtarz główny. Obecnie obiekt pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Obok znajduje się także zbudowana w stylu gotyckim kaplica grobowa z przełomu XIX i XX wieku.

Dalsza wędrówka do początku ścieżki przyrodniczej prowadzi szutrową drogą, pod górę. Na początku ścieżki znajduje się niewielki budynek edukacyjny służący do organizacji „zielonych klas”, a także miejsce ogniskowe, wiaty, ławki. Wędrując trasą ścieżki kolejne tablice zawierają informacje m.in. o tym jak należy pielęgnować las od momentu jego zasadzenia, aż po fazę dojrzałą.

Odwiedzający mogą również dowiedzieć się o zasadach na jakich działają pułapki feromonowe, czyli ustawione w lesie proste urządzenia wyglądające jak rury, w których umieszczona jest substancja przywabiające szkodliwe owady imitując zapachy, które nie są wyczuwalne przez człowieka. Następnie ścieżka przyrodnicza biegnie lekkimi trawersami z poręczami ułatwiającymi jej przejście.

Początek ścieżki edukacyjnej „Na stokach Żukowa” jest także początkiem znakowanych tras Nordic Walking Parku Gminy Ustrzyki Dolne. Mają tu swój początek trzy trasy znakowane. Najkrótsza oznakowana kolorem zielonym trasa ma długość 1,1 km, a czas jej przejścia wynosi około 15 minut. Kolejna (koloru czerwonego) mierzy 5 km, a na jej pokonanie trzeba sobie zarezerwować około godziny czasu. Zaś na przemierzenie najdłużej (oznakowania w kolorze czarnym) potrzeba 2,5 godziny, a jej długość wynosi ok. 14 kilometrów.

Przechodząc przez szczyt Holica, biegnie pasmem Żukowa, schodzi do Równi (gdzie znajduje się piękna zabytkowa cerkiew) i zataczając łuk powraca do początku. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w okresie przed II wojną światową ta część pasma Żukowa była wylesiona, a na szczycie Holica znajdowało się bardzo znane w dawnej Polsce i całej Europie szybowisko. Podobne do tego, które po dziś dzień funkcjonuje w położonej obok Leska Bezmiechowej.

W okolicy Ustjanowej warto także odwiedzić nowo powstałą atrakcję – Izbę Pamięci wydarzeń Akcji Przesiedleńczej H-T 51.

Izba Pamięci wydarzeń Akcji Przesiedleńczej H-T 51

Natomiast zimą zapraszamy na biegówki – u podnóża Żukowa zostały wytyczone profesjonalne trasy do narciarstwa biegowego, które jako nieliczne w kraju posiadają homologację FIS.

Grzegorz Sitko

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.