Uherce Mineralne

Miejscowość agroturystyczna w sąsiedztwie Zalewu Myczkowieckiego z pięknym, barokowym kościołem obronnym w centrum. Wokół biegną liczne trasy spacerowe.

Uherce Mineralne to wieś leżąca przy dużej obwodnicy bieszczadzkiej, położona w Kotlinie Uherczańskiej nad rzeką Olszanką. Istniała prawdopodobnie już w XIV w., choć pierwsza wzmianka źródłowa na jej temat pochodzi z 1436 r. Pod koniec XV w. we wsi wprowadzono prawo wołoskie, co oznaczało, że przeważało tu pasterstwo. Być może wówczas właśnie sprowadzono osadników z Węgier – na ich obecność wskazuje przede wszystkim nazwa wsi, jakkolwiek wśród dzisiejszych mieszkańców Uherzec można dostrzec wyraźnie południowe typy ludzi.

Przez wieki Uherce były wsią wielokulturową, którą zamieszkiwali Rusini, Polacy i Żydzi a dawniej pewnie i Węgrzy, którzy się zrutenizowali bądź spolonizowali. Znaczące zmiany w życiu wsi nastąpiły po wybudowaniu w latach 70. XIX w. węgiersko-galicyjskiej linii kolejowej Przemyśl – Zagórz – Budapeszt i Wiedeń. Zbiegło się to z gwałtownym rozwojem galicyjskiego przemysłu naftowego w II poł. XIX w. Właśnie w Uhercach dokonano w 1883 r. pierwszego w Galicji wiercenia tzw. metodą kanadyjską, która zmieniła oblicze przemysłu naftowego. Uherce znane były także z licznych źródeł wody mineralnej, w połowie XIX w. funkcjonował tu nawet mały zakład zdrojowy, tzw. „Łazienki” – stąd wzięła się nazwa Uherce Mineralne. Ostatnio miejscowość szybko zmienia swoje oblicze, stając się coraz bardziej wsią agroturystyczną i wypoczynkową. Bliskość natury i walory krajobrazowe doliny sprawiają, że panują tu dobre warunki do aktywnego wypoczynku. Aby wykorzystać w pełni te atuty utworzono kilka lat temu  Ekomuzeum  „W Krainie Bobrów”.

Warto zobaczyć: na trasach tego ekomuzeum eksponowanych jest większość obiektów historycznych oraz atrakcji i osobliwości przyrodniczych. Szlaki umożliwiają zarazem uprawianie różnych form turystyki aktywnej: spacerów, trekkingu, nordic walking, jazdy rowerem, jazdy konnej a zimą wędrówek na nartach śladowych bądź rakietach śnieżnych. Cennym zabytkiem jest murowany kościół obronny z 1757 r. pw. św. Stanisława. Wewnątrz muru obronnego znajdują się nagrobki właścicieli ziemskich okolicznych wsi z XIX w. Na wzgórzu Lachawa znajduje się cmentarz z okresu I wojny światowej, liczne w miejscowości są kapliczki przydrożne, w większości dziewiętnastowieczne. Pamiątką po dawnych właścicielach ze sławnego magnackiego rodu Herburtów są resztki dworu obronnego z II połowy XVI w. Warto też odwiedzić małą galerię Koła Gospodyń Wiejskich ”Pod Dębem”.

Na terenie wsi i w jej pobliżu występuje wiele osobliwości przyrodniczych i pomników przyrody – wiekowe lipy, wodospad, rezerwat przyrody „Bobry w Uhercach”. Wszystkie te atrakcje powiązane są siecią oznakowanych ścieżek i tras wspomnianego Ekomuzeum „W Krainie Bobrów”

Turystyka: mimo, że we wsi nie ma drewnianych obiektów sakralnych, to wiedzie tędy „Szlak Architektury Drewnianej” prowadzący z Leska w okolice Ustrzyk Dolnych, , na którym podziwiać można najpiękniejsze drewniane cerkwie i kościoły. Dla cyklistów oznakowano   Szlak „Zielony Rower R 61 Greenway Karpaty Wschodnie” (znaki niebieskie) akcentujący walory przyrodnicze i  kulturowe okolicy. Prowadzi tu też szlak Zielony Rower 6A „Góry Słonne”, wiodący przez najpiękniejsze fragmenty tego położonego na północ od Bieszczadów pasma. Trasy ekomuzealne są zarazem częścią Bieszczadzkiego Centrum Nordic Walking.

W okolicy: w odległych o 16 km Ustrzykach Dolnych  znajduje się basen kryty, odkryte kąpielisko, liczne trasy narciarskie dostosowane do różnych umiejętności. Na bardziej zaawansowanych czeka certyfikowana przez FIS trasa narciarska „Laworta” (wyciąg krzesełkowy), mniej doświadczonym warto polecić wyciąg narciarski „Gromadzyń”. W Ustrzykach można też zwiedzić Muzeum Przyrodnicze BdPN oraz Muzeum Młynarstwa i Wsi.

Również pobliskie Lesko może pochwalić się ciekawymi zabytkami, takimi jak dawna synagoga, a obecnie galeria lokalnych twórców, zamek Kmitów czy jeden z najstarszych kirkutów w Polsce.

W odległości ok. 7 km leży Solina gdzie znajduje się największe w Polsce jezioro zaporowe z wodnym kompleksem wypoczynkowo rekreacyjnym. Dużo mniejsze ale też rzadziej odwiedzane jest Jezioro Myczkowieckie.

Nad obydwoma akwenami istnieje możliwość aktywnego wypoczynku w różnych formach. Dużą popularnością cieszy się pobliski Ośrodek „Caritas” w Myczkowcach, gdzie zwiedzić można unikatową ekspozycję miniatur karpackich cerkwi, Ogród Biblijny, zobaczyć mini – zoo oraz pojeździć konno.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.