Wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie

Na terenie Bieszczadów leży polska część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie – pierwszego trójstronnego rezerwatu UNESCO na świecie, który wyróżnia się niezwykłą różnorodnością przyrodniczo-kulturową.

Spotkać tu można rozległe obszary lasów naturalnych i jedne z ostatnich ostoi dzikiej karpackiej przyrody, w tym dużych drapieżników. Osobliwości środowiska przyrodniczego łączą się tu z bogactwem kultury i tradycji. Od stuleci region ten był miejscem stykania się różnych kultur, narodów i grup etnicznych – Wołochów, Łemków, Bojków, Polaków, Słowaków i Ukraińców.

Dziś jego wyjątkowy krajobraz tworzy piękna drewniana architektura świecka i sakralna oraz tradycje rolnicze i pasterskie. W tym małym, zagubionym zakątku Europy Środkowo-Wschodniej przyroda i historia Karpat Wschodnich łączą ze sobą trzy sąsiednie kraje: Polskę, Słowację i Ukrainę.

Wyludniony przez tragiczną historię i stosunkowo nienaruszony przyrodniczo przez człowieka Rezerwat Biosfery zyskał miano “Królestwa Przyrody”. Region porastają największe w Europie kompleksy naturalnych lasów bukowych i zespoły łąkowe zwane połoninami, tak charakterystyczne dla krajobrazu Karpat Wschodnich. Spotyka się tu liczne endemity wschodniokarpackie oraz gatunki flory zagrożone wyginięciem w pozostałej części Europy. Rezerwat stanowi schronienie dla dużych drapieżników, jak niedźwiedź brunatny, wilk i ryś; ma tu też swoją ostoję orzeł przedni, jeleń europejski, a także reintrodukowane gatunki jak: żubr, koń huculski i bóbr.

Wokół Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie, przez Polskę, Słowację i Ukrainę poprowadzony został szlak rowerowy R 61 „Greenway Karpaty Wschodnie” o długości ponad 300 km. Na terenie polskiej części Bieszczadów od szlaku odchodzą lokalne pętle rowerowe szlaku Zielony Rower Bieszczady o łącznej długości ponad 600 km połączone ze szlakami terenowymi Extreme Bieszczady.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.