Wola Michowa

Wola Michowa rozciąga się w krajobrazowej dolinie, kiedyś znaczące miasteczko. Znajduje się tu ośrodek hodowli żubra. Latem dociera do Woli Michowej kolejka leśna a zimą spotykają się w niej narciarze biegowi.

Wola Michowa – to wieś położona przy drodze transkarpackiej Komańcza – Cisna, w dolinie górnej Osławy. Otoczona masywem Wielkiego Działu i karpackiego pasma granicznego. Powstała formalnie w 1546 r. na prawie wołoskim, ale zasiedlenie doliny było dużo wcześniejsze – dokumenty historyczne wspominają np. o miejscowej cerkwi pod datą 1530. Miejscowość została zniszczona po II wojnie światowej do tego stopnia, że niemal zatarła się nawet pamięć o jej miejskim charakterze. Trudno dziś uwierzyć, że w połowie XVIII w. istniało tu miasteczko z niewielkim rynkiem, tym bardziej że dziś Wola Michowa to wieś, choć o typowo turystycznym charakterze. Istnieje tu dobra baza noclegowa, wśród której wyróżnia się Ośrodek Turystyki Górskiej “Latarnia Wagabundy”. Właściciel Wojtek Gosztyła „Kiju” jest pomysłodawcą i organizatorem Bieszczadzkiego Biegu Narciarskiego Szlakiem Kolejki Leśnej. Co roku start imprezy odbywa się przemiennie z Woli Michowej „Z Kijem do Niedźwiedzia” lub z Wetliny “Od Niedźwiedzia do Kija”. Wola Michowa leży dziś w granicach Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, który wraz z Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu i Bieszczadzkim Parkiem Narodowym wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie.

 

Warto zobaczyć – Szczególnie miejsce po dawnym cmentarzu przycerkiewnym. Stojącą tu niegdyś murowaną cerkiew z 1843 r. zniszczono po wojnie. Jedynym śladem po społeczności żydowskiej jest dziś z kolei cmentarz żydowski, położony po wschodniej stronie potoku Chliwnego. Ocalało na nim około 30 macew. Jest jednym z 5 kirkutów w Bieszczadach – obok Baligrodu, Lutowisk, Leska i Ustrzyk Dolnych. Warto zwrócić także uwagę na ciekawą architekturę miejscowego kościoła, nawiązującego do stylistyki karpackich cerkwi, konsekrowanego w 2010 r.

W lasach na południowych stokach Magurycznego w 1976 r. powstał eksperymentalny ośrodek hodowli żubra. Z czasem zwierzęta te tak się zaaklimatyzowały, że puszczono je na wolność. Dziś w tym rejonie Bieszczadów żyje ich ponad setka.  W 2006 obok zagrody odsłonięto obelisk z okazji 30 rocznicy sprowadzenia żubrów w rejon Chryszczatej.

Przez Wolę Michową przebiega trasa kolejki wąskotorowej, która w przeszłości wywożono drewno do stacji w Nowym Łupkowie. W sezonie letnim kolejka dociera tu sporadycznie z Majdanu.

Turystyka – Wola Michowa to doskonałe miejsce do rozpoczęcia wycieczek rowerowych. Przez wieś przebiega szlak rowerowy (znaki niebieskie) z Cisnej w masyw Chryszczatej. Można wyruszyć w kierunku Komańczy lub przedostać się w rejon Baligrodu, przez Przełęcz Żebrak. Z ośrodka „Latarnia Wagabundy” wytyczony jest szlak pieszy (znaki żółte) do kiedyś niedostępnej doliny Balnicy i w pasmo graniczne, z możliwością zejścia do Osadnego po słowackiej stronie.

W okolicy

Amatorom leśnej włóczęgi i tropicielom śladów historii warto zarekomendować poszukiwanie cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej. Można na nie natrafić w paśmie granicznym i masywie Chryszczatej, Magurycznego, Jasielnika a nie wszystkie są oznakowane na mapach. Przygoda murowana. W lasach pełno też okopów z tego okresu, w których ukryte jest jeszcze niejedno militarne znalezisko. Warto wiedzieć, że front austriacko – rosyjski stał tu ponad pół roku na przełomie 1914/1915 r., stąd taka ilość militariów. Lasy te wykorzystywała też jako swoje bazy po II wojnie światowej UPA. Niemal w każdej dolinie, w której była kiedyś wieś, natrafić można na stare cerkwiska, często jedyne ślady po mieszkających tu niegdyś Łemkach.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.