Zamek Królewski w Sanoku

W XIV wieku Kazimierz Wielki na stromym wzgórzu nad Sanem wzniósł drewniano-murowany zamek z obszernym dziedzińcem, wokół którego znajdowały się budynki mieszkalne i gospodarcze oraz wieża służąca jako strażnica i więzienie

W XIV w Kazimierz Wielki na stromym wzgórzu nad Sanem wzniósł drewniano-murowany zamek z obszernym dziedzińcem, wokół którego znajdowały się budynki mieszkalne i gospodarcze oraz wieża służąca jako strażnica i więzienie. Pierwsza przebudowa zamku przez starostę Mikołaja Wolskiego miała miejsce po roku 1520, zmieniono wówczas drewniane elementy na murowane. W XVII w, od momentu podmycia murów zamkowych przez San, zamek zaczął popadać w ruinę W czasach zaboru austriackiego w XIX i XX w. rozebrano skrzydło północne i południowe. Z pierwotnych zabudowań ocalał tylko renesansowy budynek główny, część murów otaczających zamek, wykuta w skale studnia oraz fragment dawnej fosy.

Zamek w czasie swojej świetności był okazałą rezydencją, stanowiącą własność królewską – tytułem oprawy królowej Bony, której rodowy kartusz herbowy Sforzów pozostał w herbie Sanoka do dziś. Gośćmi na zamku byli: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło z trzecią żoną Elżbietą Granowską z Pilczy (po ślubie w Sanoku), kardynał Oleśnicki, a rezydowały: czwarta żona Władysława Jagiełły – królowa Zofia (Sonka) i królowa Izabela Węgierska, wdowa po Janie Zapolyi.

Obecnie w salach zamkowych mieszczą się zbiory Muzeum Historycznego. Stała ekspozycja gromadzi w swoich zbiorach ponad 1200 eksponatów tworząc jedną z najpiękniejszych kolekcji sztuki cerkiewnej w Polsce. Zawiera najwcześniejsze przykłady malarstwa cerkiewnego – ikony oraz przedmioty liturgiczne. Są to głównie ikony pochodzące z prawosławnych i greckokatolickich cerkwi z terenów południowo – wschodniej Polski oraz Ukrainy. Kolejną cenną kolekcją są eksponaty sztuki sakralnej z terenu diecezji przemyskiej oraz kolekcja ceramiki pokuckiej – największa w Polsce. Najwyższe piętro zamku przeznaczono na prezentację sztuki współczesnej, w szczególności prac śp. Zdzisława Beksińskiego – artysty pochodzącego z Sanoka. Jest to największa na świecie – licząca około 600 prac – ekspozycja prezentująca bogatą i różnorodną twórczość jednego z najciekawszych, najbardziej intrygujących artystów współczesnych.

Adres: Historical Museum in Sanok Zamkowa Street 38-500 Sanok

Strona WWW: http://www.muzeum.sanok.pl/

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.