Zdzisław Beksiński i jego twórczość

Zdzisław Beksiński artysta, malarz, fotograf, rysownik, rzeźbiarz posługujący się grafiką komputerową w swoich pracach związany od urodzenia z Sanokiem. Przodek Zdzisława Beksińskiego, Mateusz Beksiński, założył „Autosan”, w którym artysta pracował pod koniec lat 50-tych XX wieku jako stylista-plastyk w Dziale Głównego Konstruktora Fabryki.

źródło: beksinski.eu

Działalność artystyczną Beksiński rozpoczął, jako fotograf, przedstawiając pierwsze swoje prace na wystawach w Warszawie, Poznaniu i Gliwicach w 1958r. Pierwsze sukcesy przyniosła mu twórczość malarska oraz rzeźbiarska. W 1960 roku, dostał propozycję wyjazdu na stypendium do nowego Jorku, w Muzeum Guggenheima, które odrzucił. Pierwsza wystawa malarstwa Beksińskiego została zorganizowana w Warszawie w Starej Pomarańczarni w 1964 r, przez Janusza Boguckiego. Wystawa ta odniosła spektakularny sukces, ponieważ wszystkie wystawione dzieła artysty zostały sprzedane.

źródło: beksinski.eu

Tego samego roku powstał pierwszy film poświęcony Beksiń- skiemu „Fotoplastykon” wyprodukowany przez Wytwórnię Filmów Oświatowych, w reżyserii Piotra Andrejewa. Przez kilkanaście lat malarz był związany z Piotrem Dmochowskim – przyjacielem, propaga-torem i wielkim entuzjastą twórczości Beksińskiego Dmochowski otworzył we Francji galerię sztuki poświęcona pracy artysty. Dramatyczne wydarzenia związane ze śmiercią najbliższych – żony i syna wpłynęły mocno na twórczość Beksińskiego. Motyw śmierci w sztuce i w życiu artysty tak mocno dotkliwy, sprawił iż równie tragiczna śmierć artysty sprawiły, iż określa się rodzinę Beksińskich jako „przeklętą”.

źródło: beksinski.eu

W swoim niecodziennym malarstwie Beksiński mocno koncentrował się na szczegółach anatomicznych, mroku, zniekształceniu ciał, erotyce, a także bijącej z  obrazów i z grafik psychodelice. Część prac Beksiński określał jako „fotografowanie snów”. Były to prace z okresu lat 80-tych, przewijały się w nich motywy barokowe i dziewiętnastowieczne, a także mocno – erotyka. Końcówka lat 90-tych to wprowadzenie przez artystę do swoich prac – grafiki komputerowej o oparciu o zbiór własnych zdjęć. Artysta nigdy nie nadał żadnemu obrazowi ani pracy tytułu, twierdził iż każdy ma prawo interpretować sztukę indywidualnie. W latach 1989 – 1996 w Paryżu działała galeria Z. Beksińskiego „Galerie Dmochowski – Musée galerie de Beksinski”. Początkiem lat 90-tych prace Beksińskiego wystawiane były w prywatnym muzeum sztuki europejskich krajów wschodnich w mieście Osaka. Nadal w Japonii pozostało około 70 dzieł mistrza.

Zdzisław Beksiński zginął tragicznie zamordowany 21.02.2005r. Pochowano go w rodzinnym grobowcu na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.

Beksiński w Sanoku

Zdzisław Beksiński cały swój dorobek zapisał w testamencie na rzecz Muzeum Historycznego w Sanoku. Kolekcja zawierała około 300 prac, w tym 20 ostatnich dzieł namalowanych przez artystę, ponad 1000 fotografii i grafik komputerowych, listy, zapisy multimedialne, filmy rodzinne twórcy oraz cały majątek. Sanockie Muzeum zgromadziło największą na świecie kolekcję prac twórcy. Całe skrzydło sanockiego Zamku Królewskiego zostało przeznaczone na Galerię Beksińskiego, którą oficjalnie otwarto w 2012 roku. Odtworzono szczegółowo pracownię-mieszkanie Beksińskiego.

źródło: beksinski.eu

W sanockim Rynku stoi pomnik Beksińskiego.

W październiku 2011 r. otwarto ścieżkę spacerową “Śladami Rodu Beksińskich”, wytyczoną i prowadzącą zainteresowanych przez miejsca w Sanoku związane z rodziną Beksińskich. Wzdłuż ścieżki ustawiono jedenaście tablic informacyjnych o historii rodziny Beksińskich i jej dokonaniach w Sanoku. Tablice wykonano na kształt sztalug malarskich nawiązując do pracy artysty i członków jego rodziny. W miejscu, gdzie do 1970 roku mieszkał Zdzisław Beksiński, w Sanoku przy ulicy Jagiellońskiej – Okręg Bieszczadzki Ligi Ochrony Przyrody w 2005 r. zasadził tam dąb i nazwał to miejsce Zieleńcem Beksińskiego.

źródło: beksinski.eu

Inne miejsca gdzie można znaleźć prace tego twórcy to:

  • Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (ok. 50 obrazów i 100 rysunków z okresu młodości),
  • Muzeum we Wrocławiu posiada także sporo prac artysty z okresu abstrakcyjnego, podarowanych przez Beksińskiego, w momencie gdy wyjeżdżał z Sanoka i nie miał pomysłu co uczynić ze zgromadzonymi w domu pracami,
  • Największa prywatna kolekcja prac artysty znajduje się w posiadaniu Anny i Piotra Dmochowskich – co do niektórych sąd rozstrzygnął, że dzieła należą się Muzeum Historycznemu w Sanoku.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.