Szlak rowerowy: Zielony Rower 7B “Olchowiec”

Ten dwudziestopięciokilometrowy odcinek szlaku Zielony Rower rozpoczyna się w Polanie, miejscowości która powstała w XV wieku na prawie wołoskim. 

Szlak rowerowy Zielony Rower, 7B – „Olchowiec”

Polana – Wańka Dział (3,2 km) – Serednie Małe (3,8 km) – Olchowiec (12,1 km) – Chrewt (14,9 km) – Polana (25,0 km)

Ten 25-kilometrowy odcinek szlaku Zielony Rower rozpoczyna się w Polanie, miejscowości która powstała w XV wieku na prawie wołoskim. Warto tu zobaczyć cerkiew greckokatolicką p.w. św. Mikołaja, której powstanie datowane jest na rok 1790. Według miejscowej tradycji cerkiew jest znacznie starsza. Prawdopodobnie pierwotnie była to łacińska kaplica dworska, którą właściciele wsi – Urbańscy – oddali Rusinom. W zamian zyskali pomoc przy budowie nowego kościoła. Teorię tę potwierdza fakt, iż do niedawna wewnątrz cerkwi znajdowała się płyta nagrobna Romenów, pochodząca z XVII wieku. Być może cerkiew w Polanie jest jedną z najstarszych świątyń drewnianych w regionie.

W Polanie widoczne są również ślady po kościele parafialnym z 1770 r., który został ufundowany przez Urbańskich. Ruina częściowo rozebranego kościoła otoczona jest starymi lipami. Zachowała się tutaj także dzwonnica oraz kilka nagrobków ziemiaństwa i księży na przykościelnym cmentarzu, w tym jeden wykonany we Lwowie w I połowie XIX wieku. Niedaleko szkoły znajduje się potężna lipa, pod którą w 1848 r. „zakopano pańszczyznę”. Wówczas zebrano wszystkie dokumenty związane z pańszczyzną i złożono je w trumnie. Z dwóch krańców wsi wyszły kondukty żałobne, a miejsce w którym się spotkały zakopano trumnę i posadzono lipę, rzucając przy tym uroczystą klątwę na tego kto odważy się ją odkopać. Z Polany szlak prowadzi do Seredniego Małego, miejscowości w której znajduje się tylko jedno gospodarstwo ze stadniną koni huculskich.

Następnym, wartym odwiedzenia, miejscem na szlaku rowerowym jest malowniczo położona nad zalewem Solińskim wieś Olchowiec. Dawnych mieszkańców stąd wysiedlono po II w.św. W ostatnim dziesięcioleciu wybudowano tu wiele domków letniskowych, dlatego też pełni funkcję miejscowości letniskowej. Olchowiec lokowano na prawie wołoskim przed 1589 r. w dobrach Kmitów. Pod koniec XIX w. istniały tu dwa folwarki, karczma i młyn. W latach 1945-51 wieś znajdowała się w granicach dawnego ZSRR. Po powrocie tych ziem do Polski nikt się tu nie osiedlił, a domy rozebrano. Dopiero gdy w latach 60. zbudowano tu szosę zaczęły powstawać nowe zabudowania. Z Olchowca szlak prowadzi przez Chrewt do Polany.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.